Powstanie Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich Łysa Góra

Powstaje nowa atrakcję świętokrzyskiego
Wizualizacja Parku/fot. materiały prasowe

Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi będzie promował historię i kulturę ziemi świętokrzyskiej w nowoczesny, przyjazny i ciekawy dla turysty sposób.

We wtorek, 28 lipca 2020 roku dyrektor Instytucji Kultury Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich Łysa Góra podpisał z generalnym wykonawcą umowę na wykonanie Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich Łysa Góra.

Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich Łysa Góra w Nowej Słupi zaprojektuje, wybuduje i wyposaży Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe AGROBUD ze Starachowic. To właśnie ta firma wygrała przetarg nieograniczony, który prowadzono i rozstrzygano w trudnym czasie pandemii.

Inwestycja polega na zaprojektowaniu, budowie i wyposażeniu, a także stworzeniu wystawy scenograficznej i multimedialnej dla nowo powstającego obiektu. Fascynująca wiedza przekazywana będzie w różnorodny, spójny i dostosowany do odbiorcy sposób.

Małgorzata Wilk-Grzywna, dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, powiedziała: “Park pełen świętokrzyskich legend i prezentacji walorów turystycznych regionu jest coraz bliższy realizacji! Podpisujemy umowę z generalnym wykonawcą inwestycji. To kolejny milowy krok do jej powstania.”

Koszt całego projektu polegającego na rozbudowie amfiteatru istniejącego na terenie Centrum Kulturowo Archeologicznego w Nowej Słupi o budynek główny Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich, w tym koncepcji, zarządzania i promocji wyniesie ponad 21 milionów złotych inwestycji, z czego ponad 11 milionów inwestor przeznaczy na projekt i tzw. budowlankę, a 8 milionów na wystawę, czyli na scenografię, multimedia, przygotowanie filmów i animacji.

Obiekt, który powstanie w ramach Projektu “Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia” sfinansowany będzie w kwocie prawie 13 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Planowana atrakcja będzie mieć kubaturę około dwóch tysięcy metrów kwadratowych. Zostanie ulokowana na ponad dwuhektarowej działce. Przewidywany termin zakończenia budowy to czerwiec 2022 roku.

Jakie atrakcje czekać będą na turystów?

Szlak zwiedzania podzielony zostanie na ścieżki i strefy. Podążając ścieżką edukacyjną, gdzie zwiedzanie będzie zorganizowane, prowadzeni przez narratora – Pielgrzyma Świętokrzyskiego – turyści poznają legendy i podania o regionie. Strefa edukacyjna umożliwi bardziej szczegółowe spojrzenie na prezentowane mity w kontekście badań naukowych. W obiekcie będzie też duża przestrzeń dla indywidualnych zabaw i rozrywki, a także kina 3D oraz miejsce na gastronomię i sklep z pamiątkami. Obiekt powstanie w Nowej Słupi, w sąsiedztwie miejsca, gdzie odbywają się dymarki.

Andrzej Gąsior, burmistrz Nowej Słupi, skomentował: „Jest to bardzo ważna inwestycja dla Nowej Słupi. Docelowo ma przyjmować rocznie minimum 200 tysięcy gości. I choć zakłada się, że ta liczba zostanie osiągnięta w ciągu dziesięciu lat od rozpoczęcia działalności Parku, będzie to znaczący wzrost ruchu turystycznego w gminie. Już w ciągu pierwszego roku od otwarcia spodziewamy się około 100 tysięcy odwiedzających. Obiekt powstanie u stóp Świętego Krzyża, jednej z największych atrakcji regionu, razem z powstającym Muzeum Starożytnego Hutnictwa stworzy zintegrowany kompleks turystyczny i mam nadzieję, zmieni turystyczne oblicze Nowej Słupi. Nie tylko przyniesie dochody z turystyki, ale i wygeneruje nowe miejsca pracy, pobudzi rozwój agroturystyki, hoteli oraz innych atrakcji w Górach Świętokrzyskich.

Marcin Piętak, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, dodał: “Dzięki tej inwestycji gospodarczo i wizerunkowo zyska cały region. To bardzo ważne. Obiekt prezentował będzie w pigułce atrakcyjność turystyczną całego regionu. Liczymy, że gospodarczo zyska na tej inwestycji wiele miejsc turystycznych promowanych podczas odwiedzania Parku. Kluczem do sukcesu będzie współpraca. Pod tym względem powinna stać się ona wzorem dla innych tego typu instytucji samorządowych. Korzyść wizerunkowa ma polegać na wykorzystaniu ogromnego potencjału legend do ubiegania się o wpisanie tego waloru na listę UNESCO. Park Dziedzictwa będzie istotnym argumentem w tych planach.”

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu, który został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Kwota dofinansowania z RPO to prawie 13 milionów złotych. Wkład własny beneficjenta to około 4 miliony złotych, z czego 3 miliony pochodzą z budżetu gminy Nowa Słupia, a 1 milion stanowi wkład własny ROT. Warto podkreślić, że znaczną część składki dla ROT zapewnia samorząd województwa.