Powstała miniatura oryginalnego zamku Chęciny

archiwum Gminy Chęciny

Największa atrakcja turystyczna Gminy Chęciny została odbudowana. Majestatyczny zamek z potężnym mostem wodzonym w całości zrekonstruowano w skali 1:72.

Model ma 3 m długości, 1 m szerokości i 2 m wysokości. Makietę można podziwiać w zabytkowej kamienicy „Niemczówka”. Miniatura warowni w pełni obrazuje Zamek Królewski w Chęcinach po jego przebudowie i restauracji w początku XVII wieku, w czasach panowania króla Zygmunta III Wazy. Zamek w pomniejszonej wersji przedstawia się dużo okazalej niż obecne ruiny. Ma to związek ze znaczną dewastację w czasie wojen szwedzkich (potop szwedzki, Wielka Wojna Północna), a następnie rozbiorów.

Pomysł wykonania pojawił się ze względu na potrzebę wyeksponowania przybliżonego, wiernego przekazom źródłowym i najbardziej prawdopodobnego wyglądu Zamku w czasach jego świetności.

Budowa makiety trwała niemal pół roku. Przy jej wykonaniu zadbano o każdy, nawet najdrobniejszy element. Miniatura zamku pozwala nam podziwiać warownię z zupełnie innej perspektywy. Turyści mogą przenieść się w przeszłość i z każdej ze stron dokładnie przyjrzeć się zamkowi.

Makieta jest swobodną próbą rekonstrukcji warowni. Podstawą źródłową do realizacji przedsięwzięcia były przede wszystkim lustracje królewskie z XVI i XVII wieku, a także przedstawienia graficzne z późniejszego okresu, m.in. ujęcia Jana Filipa Carosiego czy Fryderyka Filipa Usenera.

Miniatura zamku jest nową atrakcją turystyczną Chęcin, której celem jest zwiększenie popularności obiektów zabytkowych w mieście. Przede wszystkim zależy nam, aby pokazać wartość XVI – wiecznej kamienicy „Niemczówki”, w której znajduje się model zamku. W zeszłym roku udostępniono także okazałą zbrojownię z rekonstrukcjami uzbrojenia z okresu od XI do XVII wieku. Zwiedzający mogą podziwiać m.in. wczesnopiastowskiego woja, średniowiecznego łucznika czy rycerza w pełnej zbroi z okresu bitwy pod Grunwaldem. Równie ciekawe są repliki uzbrojenia XVII – wiecznych polskich kawalerzystów – pancernego i husarza.

Makieta jest w większości rękodziełem, wykonanym przy użyciu niedużego nakładu finansowego. Wykonawcą przedsięwzięcia jest pan Marcin Jabłoński –płatnerz zamkowy, miłośnik historii i pasjonat modelarstwa.