Powstała Łódzka Organizacja Turystyczna

Tomasz Walczak

29 marca w hotelu Novotel Łódź Centrum odbyła się II część spotkania założycielskiego Łódzkiej Organizacji Turystycznej (ŁOT). 36 przedstawicieli reprezentujących Miasto Łódź, łódzkie hotele i obiekty noclegowe, gestorów atrakcji turystycznych, obiekty MICE, agencje eventowe, instytucje kultury, biura podróży, centra handlowe, uczelnie i organizacje pozarządowe zdecydowało o połączeniu swoich sił w sferze marketingu turystycznego Łodzi.

ŁOT w swoich działaniach skupiać się będzie na pokazywaniu miasta jako znakomitego celu dla organizacji wydarzeń biznesowych i pobytów typu city break.

Krzysztof Piątkowski, przewodniczący Rady Stowarzyszenia i wiceprezydent Łodzi, powiedział: “Otwieramy nowy etap w partnerskiej współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w sferze promocji turystycznej Łodzi. Już nie musimy się przekonywać, że tylko połączone siły i działania w zakresie promocji wizerunkowej i produktowej na precyzyjnie określonych rynkach oraz poprzez starannie dobrane narzędzia przyniosą nam oczekiwany efekt. Łączymy nie tylko budżety promocyjne, ale również potencjał osobowy naszych członków, ich wiedzę i doświadczenie z wieloletniej pracy w branży i organizacjach pozarządowych w kraju i zagranicą.”

ŁOT obecnie jest w procesie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale równolegle trwają prace nad planem działania do końca 2017 roku, który powstaje w konsultacjach z członkami organizacji.

Tomasz Koralewski, prezes zarządu ŁOT dodał: “Już teraz możemy powiedzieć, że nasz plan działania będzie wynikową oczekiwań naszych partnerów w sferze marketingu turystycznego Łodzi i możliwości finansowych nowotworzonej organizacji. Zdaję sobie sprawę, że połączenie celów biznesowych branży z oczekiwaniami samorządu nie będzie łatwe, ale to jest jedyna ścieżka do osiągnięcia sukcesu. Na pewno skupimy się na działaniach online, skonsolidujemy rozproszone serwisy turystyczne Łodzi, wypełnimy je treścią nie tylko wizerunkową, ale i produktową, damy branży możliwość prezentacji swojej oferty na tych serwisach, będziemy tworzyć i rozbudowywać bazy naszych odbiorców, zarządzać relacjami z nimi poprzez newsletter czy social media, a także opracujemy wreszcie realny plan marketingowy dla promocji narzędzi on-line.”

Jako kolejne działania wskazywane są między innymi reaktywacja Łódź Convention Bureau jako jednostki odpowiedzialnej za pozyskiwanie klientów z sektora MICE, organizacja podróży studyjnych dla dziennikarzy, touroperatorów, meeting plannerów czy blogerów, a także stworzenie bazującej na aplikacji mobilnej turystycznej karty miejskiej dedykowanej turystom indywidualnym.

Katarzyna Gadomska, wiceprzewodnicząca Rady, reprezentująca agencję eventową Acora Events, oceniła: “ŁOT to dla nas szansa na wzrost świadomości potencjału Łodzi jako doskonałej destynacji dla przemysłu spotkań oraz aktywne działanie na rzecz promocji tej idei. Jest to również próba pogłębienia konsolidacji branży, która w dobie walki o EXPO 2022 powinna stać w jednym rzędzie reprezentując godnie nasze miasto oraz pokazując nasz profesjonalizm, kwalifikacje, kreatywność i możliwości.”

W Radzie Stowarzyszenia znaleźli się:

Krzysztof Piątkowski – Miasto Łódź – przewodniczący Rady
Katarzyna Gadomska – Acora Events – wiceprzewodnicząca Rady
Ryszard Bonisławski – Towarzystwo Przyjaciół Łodzi
Sławomir Nowak – Film Hotel Sp. z o.o.
Krzysztof Maciaszczyk – Miasto Łódź
Artur Matiaszczyk – Trade & Travel Company
Zbigniew Papierski – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne