POT zatrudnił dyrektora ds promocji bonu turystycznego

Oddział POT w Wieliczce ma nowego dyrektora ds administracyjnych
Maciej Malski – nowy dyrektor w POT/fot. archiwum POT

Maciej Malski został dyrektorem ds. administracyjno – organizacyjnych i promocji Polskiego Bonu Turystycznego w zamiejscowym oddziale Polskiej Organizacji Turystycznej w Wieliczce.

Maciej Malski przez 15 lat był związany ze Stowarzyszeniem „Siemacha”, gdzie pełnił m.in. funkcje koordynatora ds. pozyskiwania funduszy i promocji placówek statutowych oraz specjalisty ds. fundraisingu masowego.

Zajmował stanowisko wiceprzewodniczącego zarządu tej organizacji oraz dyrektora biura ds. Partnerów i Działalności Gospodarczej, zarządzał również działalnością sportowo – rekreacyjną w Małopolsce prowadząc wielofunkcyjne obiekty sportowo – rekreacyjne.
Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje również funkcję pełnomocnika rektora ds. rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Maciej Malski specjalizuje się w działaniach z zakresu m.in. public relations, doradztwa, zarządzania instytucjami i projektami, public affairs, mediacji biznesowych, organizacji wydarzeń i pracy z liderami. W siedzibie POT w Wieliczce jako dyrektor ds. administracyjno – organizacyjnych i promocji będzie koordynował zadania związane z promocją Bonu Turystycznego wśród beneficjentów i przedsiębiorców. Będzie także odpowiedzialny za budowanie wizerunku wielickiego biura, które jest obecnie główną jednostką kontrolującą wdrażanie programu wsparcia polskich rodzin i firm z sektora turystyki.

Maciej Malski powiedział: „Zależy nam na tym, żeby jak najwięcej osób uprawnionych do otrzymania Bonu Turystycznego poznało zasady funkcjonowania programu i skorzystało z możliwości wypoczynku, a do tego potrzebna jest szeroka promocja tego rozwiązania m.in. poprzez kampanie informacyjne i bieżącą komunikację. Naszym celem jest także zachęcanie przedsiębiorców do rejestracji w systemie i oferowania usług turystycznych dla rodzin z dziećmi, dlatego będziemy koncentrować się na projektach skierowanych do tej grupy odbiorców.”

Kandydatura Macieja Malskiego została wyłoniona w wyniku otwartej rekrutacji prowadzonej na małopolskim rynku pracy. Polska Organizacja Turystyczna zapowiada już kolejne zatrudnienia.

Anna Salamończyk-Mochel, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, dodała: „Dzięki utworzeniu nowej jednostki administracyjnej w Wieliczce możemy nie tylko zintensyfikować działania związane z wdrażaniem Bonu Turystycznego, ale także wspierać lokalny rynek pracy. W naszym oddziale planujemy zatrudnić łącznie 50 osób. Chcemy umożliwić rozwój zawodowy w strukturach ważnej instytucji państwowej najlepszym specjalistom, którzy ze względu na miejsce zamieszkania poza Warszawą do tej pory nie mieli takiej szansy. Nieprzypadkowo wybraliśmy do tego celu Małopolskę, czyli jeden z najbardziej turystycznych regionów w kraju.”

Biuro w Wieliczce uruchomione w sierpniu tego roku, od 3 września wykonuje obowiązki wyszczególnione w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym. Oddział przede wszystkim nadzoruje, czy podmioty z branży turystycznej, które dołączyły do programu poprzez rejestrację w systemie ZUS, prowadzą swoją działalność prawidłowo. Ponadto na bieżąco przyjmuje i rozpatruje wnioski oraz uwagi zgłaszane przez beneficjentów bonu turystycznego.