POT utworzy konsorcjum turystyki aktywnej

AG

Polska Organizacja Turystyczna prowadzi zaawansowane działania służące powołaniu nowego konsorcjum turystyki aktywnej z ukierunkowaniem na wsparcie turystyki rowerowej. Jak głosi komunikat na stronie POT, Konsorcjum będzie uzupełnianie o kolejne kluby produktowe reprezentujące pozostałe turystyczne aktywności.
Ambasadorami Konsorcjum zostali Czeław Lang (były kolarz, oragnizator Tor de Pologne) ii Krystian Herba (rowerowy zdobywca drapaczy chmur), którzy potwierdzili rownież swój udział w pracach Konsorcjum.
Konsorcjum to będzie dobrowolnym i nieformalnym zrzeszeniem podmiotów i osób, działającym samodzielnie w ramach afiliacji przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Jego zadaniem będzie wspólne wypracowanie oraz wdrożenie strategii działań, których celem jest zwiększenie zainteresowania produktami polskiej turystyki aktywnej, z ukierunkowaniem, na pierwszym etapie działania, na turystykę rowerową wśród turystów krajowych i zagranicznych.
Konsorcja produktowe dążą do wypracowania takiego modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, który mobilizuje potencjał regionów i docelowo prowadzi do wzrostu konkurencyjnej przewagi i bardziej zrównoważonego rozwoju. I ten cel realizowany jest od kilku w Polskiej Organizacji Turystycznej na bazie już wcześniej stworzonych 3 konsorcjów produktowych, a teraz powoływanego nowego konsorcjum turystyki aktywnej.
Udział w Konsorcjum jest dobrowolny i wolny od wszelkich opłat, członkami mogą być podmioty i osoby, których działalność związana jest z przedmiotem i celem Konsorcjum. Warunkiem przyjęcia do Konsorcjum Turystyki Aktywnej – Rowerowej jest działalność w obszarze turystyki rowerowej lub sektorów wspierających rozwój tej aktywności, w tym także specjalizujących się w produkcji rowerów czy akcesoriów rowerowych.