POT szkoli regiony

23 kwietnia w Tczewie rozpoczyna się dwuletni cykl 16 szkoleń i warsztatów „Wiedza, produkt i współpraca kluczem do sukcesu”, którego organizatorem jest Polska Organizacja Turystyczna wraz z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi.

Inauguracja projektu szkoleniowego połączona jest z Pomorskim Forum Turystycznym.

Krystyna Hartenberger-Pater, dyrektor zarządzający Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, powiedziała: „Jeśli mówimy o trójstopniowym systemie zarządzania to właśnie takie wdrożenie jest idealnym przykładem jego funkcjonowania na Pomorzu.”

Jacek Janowski, wicedyrektor departamentu współpracy regionalnej POT dodał: „Debata z udziałem przedstawicieli instytucji zajmujących się tworzeniem produktu, jego komercjalizacją oraz promocją na szczeblu regionalnym i lokalnym, będzie doskonałą okazją do wymiany myśli i konstruktywnej dyskusji uwzględniającej potrzeby wszystkich zainteresowanych.”

Pomorskie Forum Turystyczne to trzy panele merytoryczne, poprowadzone przez wysokiej klasy praktyków. Tematem będą nowoczesne formy komunikacji, obszar social mediów oraz tworzenie skutecznej strategii działania na rynkach zagranicznych.
Misją organizatorów jest umacnianie trójszczeblowego systemu zarządzania turystyką POT-ROT-LOT ale i rozszerzenie tego partnerstwa o kluczowych partnerów biznesowych.