POT ogłasza konkurs na dyrektorów czterech ZOPOT-ów

W konkursach wyłonieni mają zostać dyrektorzy dwóch ZOPOT-ów – w Berlinie i Rzymie – gdzie obecnie są wakaty na tym stanowisku, a także w dwóch innych – w Madrycie i Sztokholmie – od wielu lat zarządzanych przez te same dyrektorki.

Polska Organizacja Turystyczna ogłosiła konkurs na stanowisko dyrektora Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) z siedzibą w Rzymie, Berlinie, Sztokholmie oraz Madrycie. Kandydaci mogą przesyłać zgłoszenia do 30 marca. Z wyłonionymi kandydatami POT podpisze kontrakt na 33 miesiące.

„Kandydat ubiegający się o stanowisko dyrektora ZOPOT powinien: posiadać tytuł magistra; korzystać z pełni praw publicznych; nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym; posiadać udokumentowaną biegłą znajomość języka angielskiego i/lub języka włoskiego, niemieckiego, szwedzkiego, hiszpańskiego; posiadać prawo jazdy, co najmniej kategorii B” – czytamy w komunikacie POT.

Ponadto, warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie 3-5 stronicowej pracy pisemnej na temat: „Koncepcja realizacji założeń strategicznych komunikacji marketingowej w latach 2019-2020 (na wybranym rynku)”. Lista szczegółowych wymagań oraz dokumentów, które należy przedstawić komisji, znajduje się na stronie POT.

W Berlinie i Rzymie od kilku miesięcy obowiązki dyrektora pełnią pracownicy lokalni: Katarzyna Zawadzka, i Barbara Minczewa. W Sztokholmie od ponad 10 lat dyrektorką jest Małgorzata Hudyma, w Madrycie równie długo – Agata Witosławska. Konkurs mający wyłonić dyrektor w Rzymie odbył się w zeszłym roku dwa razy i dwukrotnie został unieważniony. W Berlinie poprzedni dyrektor, Paweł Lewandowski, pełnił tę funkcję w latach 2015 – 2018.