POT: Krzysztof Celuch odchodzi z Poland Convention Bureau

materiały prasowe

Krzysztof Celuch kierownik Poland Convention Bureau w Polskiej Organizacji Turystycznej po ponad dziewięciu latach współpracy odchodzi z POT z powodu likwidacji jego stanowiska.

Krzysztof Celuch był w POT początkowo doradcą społecznym prezesa. Poland Convention Bureau kierował od stycznia 2009 roku. Poland Convention Bureau funkcjonuje w ramach Polskiej Organizacji Turystycznej od 2002 roku, pierwszym dyrektorem biura był Zbigniew Kowal.  Obecnie pracownikiem tej sekcji jest Aneta Książek, która pełni funkcję głównego specjalisty ds. konferencji.

Cytowany przez meetingplanner.pl, Krzysztof Celuch, wśród najważnieszych osiągnięć Poland Convention Bureau wymienia ponad dziesięć międzynarodowych nagród i wyróżnień, sieć  regionalnych convention bureaux i współpracę w jej ramach, ósme na świecie badanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Poland Meetings Impact oraz wiele innych działań, które miały wpływ na najważniejsze jego zdaniem osiągnięcie – czyli zbudowanie wizerunku Polski jako atrakcyjnej destynacji dla przemysłu spotkań.

Celuch obecnie pełni funkcję prorektora ds. studenckich i współpracy międzynarodowej w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji (Grupa Uczelni Vistula), jest także wykładowcą akademickim, prowadzi zajęcia w studium Event Management SBE na Uniwersytecie Warszawskim czy jako profesor wizytujący i kierownik projektów badawczych w San Diego State University. Jest opiekunem koła naukowego turystyki biznesowej, członkiem rady wydawniczej czasopisma „Problemy turystyki i rekreacji” oraz organizatorem studenckiej konferencji naukowej IMEX-MPI-MCI Future Leaders Forum Warsaw. Autor m.in. raportu „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce – Poland Meetings and Events Industry Report”, Leksykonu przemysłu spotkań, książki „Przemysł spotkań – wiedza, produkt, motywacja” oraz artykułów naukowych i branżowych. Jest założycielem i był pierwszym prezesem MPI Poland, członkiem rady dyrektorów Meeting Professionals International. W 2007 i 2008 roku przez magazyn „The Meeting Professional” został wyróżniony jako jeden z „30 osób poniżej 30 roku życia wywierająca największy wpływ na globalną społeczność spotkań”.