Porty Lotnicze – prawie 200 mln zysku do końca lipca

archiwum Lotnisko Chopina w Warszawie

Przez minione siedem miesięcy Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” uzyskało 506,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, o 51,3 mln zł więcej w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego (wzrost o 11,3 proc.).

Zysk netto przedsiębiorstwa wyniósł 184,9 mln i był 25,8 mln wyższy niż w pierwszych siedmiu miesiącach roku 2016. Rekordowo dobrze kształtują się w tym roku pozostałe parametry finansowe przedsiębiorstwa: EBIDTA na koniec lipca wyniosła 295,9 mln zł, a wskaźnik obrazujący stosunek kosztów działalności operacyjnej do przychodów utrzymał się na poziomie 58 proc..

Na rekordowo dobre tegoroczne wyniki wpłynął przede wszystkim wzrost ruchu lotniczego będący m.in. pochodną skutecznej akwizycji handlowej PPL. Liczba pasażerów obsłużonych na Lotnisku Chopina wyniosła ponad 8,7 mln, z czego rekordowy odsetek, bo aż 23,7 proc. stanowili pasażerowie tranzytowi.
Liczba pasażeró na połączeniach krajowych wzrosła aż o 70,1 proc. – tym samym Lotnisko Chopina przyczynia się do wzrostu lotniczej dostępności transportowej niektórych regionów kraju.

Przez 7 miesięcy 2017 r. z 89,01 do 98,47 wzrosła na Lotnisku Chopina liczba pasażerów przypadających na jedną operację lotniczą, co świadczy o bardziej efektywnym wykorzystaniu infrastruktury lotniskowej. Wskutek uruchomienia rejsów do Zielonej Góry, także w tym porcie dostrzec można pozytywne trendy: w charakteryzowanym okresie o 36,1 proc. wzrosły przychody z usług lotniczych, o 21,6 proc. z usług handlingowych, a wzrost przychodów pozalotniczych wyniósł 7,6 proc.

Tylko w sezonie letnim, z Lotniska Chopina, 35 przewoźników obsługiwało 119 tras regularnych. Dzięki temu udało się połączyć Warszawę z 99 miastami w Europie. Siatka pozaeuropejska obejmuje 8 kierunków azjatyckich, 5 w Ameryce Północnej, 4 w Afryce i 3 na Bliskim Wschodzie.