Port Lotniczy Lublin: będziemy promować bezpieczeństwo w ruchu lotniczym wśród uczniów

Port Lotniczy Lublin /fot. Marcin Wiechnik

Promocja bezpieczeństwa w ruchu lotniczym wśród dzieci i młodzieży to główne przesłanie porozumienia, które 22 lutego podpisał Port Lotniczy Lublin z Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Porozumienie o współpracy, które zawarł zarząd portu lotniczego z kuratorium przewiduje realizację szeregu przedsięwzięć, które mają podnieść świadomość znaczenia bezpieczeństwa w ruchu lotniczym wśród dzieci i młodzieży w województwie lubelskim. Port Lotniczy Lublin będzie m.in. wspierał kuratorium w realizacji działań na rzecz promocji bezpieczeństwa oraz uczestniczył w aktywnościach dotyczących doskonalenia kadr pedagogicznych w zakresie kształtowania kompetencji dzieci i młodzieży.

„Sprawy bezpieczeństwa w ruchu lotniczym są niezwykle ważne i wymagają prowadzenia szerokich akcji edukacyjnych i informacyjnych wśród pasażerów, ale także wśród przyszłych pasażerów, w tym tych najmłodszych. Dlatego cieszę się, że z naszym partnerem, Kuratorium Oświaty, będziemy współpracować przy projektach, których adresatami będą dzieci i młodzież szkół Lubelskiego” – mówił prezes Portu Lotniczego Lublina Andrzej Hawryluk.

„Przedsięwzięcie ma przede wszystkim wymiar edukacyjny. Konkursy, projekty czy realizowane zajęcia mają na celu zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z transportu lotniczego, ale również uświadomienie zagrożeń wynikających z łamania tych zasad. Takie przypadki, powodowane często źle pojmowanymi żartami, niestety, także się zdarzają. Mam nadzieję, że nasza współpraca pomoże również nauczycielom w podnoszeniu kompetencji i osiąganie celów w zakresie bezpieczeństwa stanie się bardziej efektywne” – powiedział p.o. Lubelskiego Kuratora Oświaty Sebastian Płonka.

Kuratorium Oświaty w Lublinie zobowiązało się m.in. do realizacji wspólnych przedsięwzięć, np. konferencji czy szkoleń, poświęconych szerzeniu świadomości na temat bezpieczeństwa w ruchu lotniczym wśród dzieci i młodzieży, do promowania, również przez zamieszczanie na stronie internetowej kuratorium, działań podejmowanych przez Port Lotniczy Lublin na rzecz promocji bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, informowania dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek o akcjach promocyjnych na ten temat.