Porozumienie: POT będzie promowała OST Gromada i korzystała z jej obiektów

fot. archiwum OST Gromada

Polska Organizacja Turystyczna podpisała porozumienie o współpracy z Ogólnokrajową Spółdzielnią Turystyczną Gromada. Promowanie przez POT komercyjnej firmy jest pierwszym takim przypadkiem w historii organizacji.

W podpisanym porozumieniu obie strony zadeklarowały współpracę w zakresie konsultacji, udzielania wsparcia w realizowanych projektach dotyczących turystyki zdrowotnej i kulinarnej, organizacji wydarzeń, w tym konferencji, warsztatów, targów oraz festiwali. Podmioty zapowiedziały również wspólne przygotowywanie materiałów promocyjnych poświęconych turystyce i hotelarstwu. Dodatkowo POT ma zamieścić na swojej stronie internetowej informacje o obiektach hotelowych Gromady. Polska Organizacja Turystyczna będzie miała też możliwość rezerwacji pobytów w bazie noclegowej hoteli Gromada dla uczestników study tour i study press.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane w siedzibie POT. W imieniu Polskiej Organizacji Turystycznej podpisał je Rafał Szmytke. Natomiast w imieniu Gromady podpis złożył prezes spółdzielni, Krzysztof Moczulski. W przyszłości Polska Organizacja Turystyczna chce docelowo zwiększyć liczbę podmiotów komercyjnych, z którymi będzie współdziałać.

„Polska Organizacja Turystyczna nie wyklucza zawarcia kolejnych porozumień z podmiotami mającymi wpływ na rozwój branży turystycznej, promocję turystyki krajowej oraz zwiększenie zainteresowania Polską jako destynacją podróży turystów zagranicznych. Porozumienie z OST Gromada będzie skupiało się na działaniach bezkosztowych, polegających między innymi na wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, wzajemnym wsparciu przy realizowanych projektach, organizacji wydarzeń oraz ich promocji” – skomentował Przemysław Marczewski, rzecznik prasowy POT.

Historia i teraźniejszość OST Gromada – 85 lat tradycji