Ponad połowa Polaków wyjedzie w tym roku na wakacje

AG

Według badań Diners Club Polska ponad połowa Polaków wyjedzie w tym roku na wakacje, a jedna czwarta wyda na ten cel więcej niż 2 tys. zł.

W 2016 r. letni urlop poza miejscem zamieszkania spędzi 60 proc. Polaków – wynika z badania „Plany wakacyjne Polaków 2016 – wydatki i finansowanie”, przeprowadzonego na zlecenie Diners Club Polska. Wakacyjne wyjazdy zostaną sfinansowane z oszczędności i bieżących pensji.
12,4 proc. Polaków zamierza wydać na wakacyjny wyjazd do 1 tys. zł. Największa grupa (16,9 proc.) przeznaczy na wakacje powyżej 1 tys. zł, ale nie więcej niż 2 tys. zł – wynika z badania Diners Club Polska.

Katarzyna Fatyga, prezes Diners Club Polska, powiedziała: „Łącznie wydatki powyżej 2 tys. zł deklaruje niemal jedna czwarta Polaków, przy czym na wydatki w granicach od 4 tys. zł do 10 tys. zł pozwoli sobie niecałe 8 proc. ankietowanych, a powyżej 10 tys. zł jedynie 1 proc.”

Wakacje w miejscu zamieszkania spędzi w tym roku 40 proc. Polaków. Niecałe 8 proc. ankietowanych nie podjęło jeszcze decyzji w tej kwestii. Mieszkańcy metropolii oraz dużych i średnich miast planują wakacyjne wyjazdy zdecydowanie częściej niż mieszkańcy wsi. Sposób spędzania wakacji zależy również od wieku. W tym roku na urlop zamierza wyjechać około 70 proc. ankietowanych w wieku 18-24, 25-34 i 34- 44 lat, połowa osób w wieku 55-64 i jedynie 30 proc. osób powyżej 65 roku życia.

Katarzyna Fatyga skomentowała: „Młodzi wyjeżdżają częściej, ale zamierzają wydać mniej i korzystać z finansowego wsparcia rodziny. 30 proc. Polaków w wieku od 18 do 24 lat zamierza przeznaczyć na wakacje ze swojego budżetu maksymalnie 1 tys. zł. Najwięcej na wakacyjne podróże wydadzą osoby między 25 a 44 rokiem życia. Co zrozumiałe plany wakacyjne są ściśle związane z wysokością zarobków i kosztów życia codziennego.”

W 2016 r. na wakacje nie wyjeździe ponad połowa osób (55 proc.), którym miesięcznie do dyspozycji (po poniesieniu wszystkich koniecznych opłat jak czynsze, rachunki i koszty wyżywienia) pozostaje od 100 do 300 zł. Odsetek ten jest zdecydowanie niższy w grupach, którym do dyspozycji co miesiąc zostaje więcej pieniędzy.
Większość Polaków nie zamierza zadłużać się z powodu wakacyjnego wyjazdu. Aż 64,2 proc. badanych opłaci wakacyjny wyjazd z oszczędności. 25,7 proc. pokryje koszty podróży lub wczasów z bieżącej pensji. Niecałe 4,5 proc. ankietowanych planuje pożyczyć pieniądze na wyjazd od znajomych i rodziny.
Chęć skorzystania z kredytu gotówkowego zadeklarowało 2,3 proc. badanych. Kartę kredytową do opłacenia wakacji wykorzysta 3 proc. Polaków, w tym aż 33 proc. osób zarabiających 5 tys. – 5.99 tys. zł netto i 18 proc. osób o dochodach 4 tys. – 4.99 tys.

Katarzyna Fatyga podkreśliła: „Osoby z tej grupy dochodowej mają wiarygodność kredytową, więc mogą skorzystać z karty, poprawiając w ten sposób płynność domowego budżetu, a następnie spłacając kartę np. jeszcze w okresie bez odsetkowym. Świadomi i często podróżujący klienci wykorzystują również ubezpieczenie podróży zagranicznych zawarte w karcie.”

Chęć skorzystania z pożyczek od znajomych i rodziny deklarują przede wszystkim osoby, których dochód netto jest mniejszy niż 1 tys. zł (w taki sposób wakacje chce sfinansować 15 proc. z nich). Na wakacyjne wsparcie od rodziny liczy ¼ osób w wieku od 18 do 24 lat.
Większość Polaków deklaruje, że za wakacje zapłaci z oszczędności, bez względu na miejsce zamieszkania. Pożyczki od znajomych i rodziny popularne są głównie w małych miastach (14 proc.). Mieszkańcy miast średnich jako jedyni zadeklarowali, że wakacyjne podróże sfinansują kredytem gotówkowym (12 proc. wskazań). Karty kredytowe do opłacenia wakacji wykorzystają mieszkańcy metropolii, średnich miast i wsi.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych w marcu 2016 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), na ogólnopolskiej grupie 1100 osób.