Ponad 200 obiektów ze znakiem „Obiekt bezpieczny higienicznie”

Obiekty noclegowe zgłaszają się akcji
Obiekt bezpieczny higieniczny

Wystarczyło kilka dni od rozpoczęcia akcji autocertyfikacji higienicznej obiektów noclegowych, żeby przystąpiło do niej ponad dwieście obiektów z całej Polski. Program opiera się na autocertyfikacji w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Przypomnijmy, że głównym celem akcji jest zbudowanie zaufania gości do stanu bezpieczeństwa polskich obiektów noclegowych a także szerzenie dobrych praktyk wśród gestorów bazy noclegowej.

Po pandemii koronawirusa, jako pierwsza ruszy turystyka krajowa. Po decyzji rządu o rozmrożeniu gospodarki i otwarciu hoteli i obiektów noclegowych w Polsce, wzrosło zainteresowanie wypoczynkiem w kraju. Według wyników badań zleconych przez Polską Organizację Turystyczną, 82 proc. turystów podczas wyjazdu zwraca uwagę obecnie na podwyższone standardy higieniczne. Siłą rzeczy, obiekty, które wykażą się przestrzeganiem tych standardów będą miały przewagę nad innymi.

Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, podkreślił: „Dzięki otwarciu obiektów noclegowych i restauracji turystyka krajowa zaczyna się odradzać. Zdajemy sobie sprawę, że nadal najważniejsze jest bezpieczeństwo turystów i pracowników obiektów turystycznych, dlatego wspólnie z branżą wypracowaliśmy program autocertyfikacji obiektów noclegowych i lokali gastronomicznych znajdujących się w nich. Mamy bowiem świadomość, że zaufanie to podstawa, zarówno w życiu, jak i w biznesie, jakim jest turystyka.”

Zespół oceniający

POT stworzyła Zespół Branżowy ds. Autocertyfikacji Hoteli i Obiektów Noclegowych, którego celem było przygotowanie programu autocertyfikacji oraz opracowanie programu dalszych działań. Na jego czele stanęła Barbara Podwysocka, dyrektor pionu bezpieczeństwa w Polskim Holdingu Hotelowym

Skomentowała ona: “Wierzę, że prace które są prowadzone przez Polską Organizację Turystyczną wpłyną na poszerzenie wiedzy i zaufania naszych gości, a przede wszystkim pozwolą na zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach turystycznych w naszym kraju. Dzięki temu goście będą mogli dokonywać świadomych wyborów. Wspólnymi siłami uda nam się odzyskać ich zaufanie, jednocześnie dbając o zachowanie wytycznych związanych z bezpieczeństwem zarówno dla naszych gości jak i pracowników. Tylko w ten sposób możemy pokonać epidemię i wrócić do nieco zmienionej już normalności.”

Certyfikat będzie stanowił ważny element marketingowy zarówno na rynku lokalnym jak i zagranicznym. Będzie to również sygnał dla wszystkich zainteresowanych podróżowaniem, że właśnie w Polsce można bezpiecznie zatrzymać się w polskich obiektach. Polska to jeden z pierwszych krajów, który taki certyfikat opracował. Autocertyfikacja przygotowywana przez POT jest bezpłatna i dobrowolna. Sam certyfikat został przygotowany w taki sposób, aby służył nie tylko dużym sieciowym hotelom, ale również gospodarstwom agroturystycznym, małym pensjonatom i prywatnym hotelom. Lista autocertyfikowanych obiektów będzie dostępna na stronie bezpiecznyobiekt.pot.gov.pl.

Autocertyfikacja przygotowywana przez POT jest bezpłatna i dobrowolna, a akwizycja do programu będzie ciągła. Do Polskiej Organizacji Turystycznej może się zgłosić każdy obiekt noclegowy działający legalnie, który po zaakceptowaniu regulaminu i zadeklarowaniu spełnienia warunków będzie mógł przystąpić do programu „Obiekt Bezpieczny Higienicznie”.
Lista autocertyfikowanych obiektów będzie dostępna na stronie bezpiecznyobiekt.pot.gov.pl i będzie systematycznie aktualizowana.

Znak graficzny wyróżnieniem

Obiekt, który podda się certyfikacji będzie mógł używać znaku graficznego „Obiekt bezpieczny higienicznie” w działaniach marketingowych. W kolejnym etapie projektu regionalne i lokalne organizacje turystyczne przeprowadzą wizytacje losowo wybranych obiektów. W przypadku niestosowania się obiektu do wytycznych, których stosowanie deklarował, zostanie mu odebrane prawo do używania znaku graficznego „Obiekt bezpieczny higienicznie” oraz zostanie usunięty ze strony prezentującej obiekty biorące udział w akcji.

POT przewiduje wsparcie marketingowe dla obiektów zarejestrowanych w programie. Kampania promocyjna ma być prowadzona zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych, wraz z otwieraniem się granic.

Materiał powstał we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną.