Pomorze dba o przyjazdówkę

archiwum PROT

W tym roku do rozmów branżowych podczas V edycji INcoming Poland Gdańsk & Pomorskie region zasiadło ponad 90 firm, w tym 36 podmiotów zagranicznych reprezentujących aż 11 rynków, między innymi z Izraela, Hiszpanii, Niemiec czy Skandynawii.

Magdalena Węgrowicz, Business Product Manager PROT, powiedziała: „Pierwszy dzień to tradycyjnie czas na indywidualne rozmowy stolikowe według wcześniej przygotowanych agend spotkań. Dzień drugi to tematyczne wizyty studyjne w regionie pomorskim pozwalające zaproszonym gościom na poznanie oferty turystycznej, jak i zaprezentowanie destynacji pod kątem przygotowania do obsługi gości zagranicznych. Nie zabraknie też okazji do networkingu i kontynuacji rozmów zapoczątkowanych w trakcie spotkań B2B .”

Łącznie Organizatorzy przygotowani są na przyjęcie około 40 hosted buyers nad selekcją, których starannie pracują już od początku roku.

Dominują kontrahenci ze strategicznych dla regionu pomorskiego rynków: Skandynawii czy Niemiec.

Jednak każdego roku zapraszane są również nowe perspektywiczne rynki. Kluczowe są te, na których rozwijane są bezpośrednie połączenia lotnicze stąd udział Holandii czy Izraela.

Krystyna Hartenberger-Pater, dyrektor zarządzający Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, powiedziała: „Dywersyfikujemy rynki, ale i profil uczestników. Zależy nam aby zaprosić jak najbardziej reprezentatywnych partnerów z różnych dziedzin, które wpisują się w strategię marketingową regionu.”

Spotkanie INcoming Poland Gdansk&Pomorskie Region zostało uznane przez branżę za jedną z najważniejszych imprez wspierających sieciowanie sprzedaży oferty przyjazdowej do regionu pomorskiego, co cieszy, ale stawia też wysokie wymagania każdej kolejnej edycji.

INcoming Poland Gdańsk&Pomorskie Region to największa tego typu impreza networkingowa w Polsce organizowana przez region a dedykowana branży turystycznej. Rolą Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jest w tym przypadku stworzenie optymalnych warunków do bezpośredniego kontraktowania usług turystycznych w regionie. Organizatorzy dbają o zaproszenie zagranicznych partnerów realnie zainteresowanych współpracą z pomorską branżą turystyczną. Turystyka, jak mało która dziedzina, udowadnia, że indywidualne spotkania to pierwszy, najważniejszy krok do zawarcia nowych kontaktów biznesowych i trwałych relacji biznesowych.

Krystyna Hartenberger-Pater, dyrektor zarządzający Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, powiedziała: „Potrzeba kojarzenia dedykowanych spotkań jest ogromna, a regionalna organizacja turystyczną jest idealną platformą pozwalającą wypracować sprawne mechanizmy współpracy pomiędzy rodzimą branżą, a zagranicznymi tour operatorami. Zatem naszą ambicją stało się wykreowanie wydarzenia, jakich w Polsce jest niewiele. Dla regionu to z kolei inwestycja w rozwój oferty przyjazdowej i realny wpływ na włączenie oferty pomorskiej do katalogów zagranicznych biur podróży. Doświadczenia z ubiegłych lat pozwalają nam udoskonalać formułę i dostosowywać ją do aktualnych potrzeb i preferencji branży.”

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że w perspektywie czasu taka forma inwestowania w rozwój oferty przyjazdowej przynosi wymierne korzyści. Lista organizatorów podróży, którzy włączyli Gdańsk i Region Pomorski do swoich katalogów sprzedażowych rośnie stale i systematycznie.

Obserwacja rynku pozwala szacować, że do pierwszych realizacji dochodzi średnio po 9 -12 miesiącach po wizycie w regionie pomorskim. Tak było w przypadku biura Askeladen z Norwegii, Jarkov-tour z Rosji czy Sibettonii z Włoch. Najszybciej reakcję zwrotną obserwujemy na rynkach na których Polska i Pomorskie jest już rozpoznawalną destynacją. Dłuższego czasu wymaga odzew z rynków odległych ale i tu organizatorzy widzą progres.

Przykład: Izrael. W 2016 roku w spotkaniach stolikowych udział wzięły 4 firmy. Pierwsze, kilkuosobowe wycieczki odwiedziły Trójmiasto w 2017, sezon 2018 to znaczący wzrost ilości turystów z Izraela a deklarację udziału w tegorocznych warsztatach INcoming złożyło już 7 biur.