Polski Bon Turystyczny: wyniki, preferencje podróżnych i długofalowe plany

Anna Salamończyk-Mochel /fot. archiwum POT

Program Bonu Turystycznego w Polsce cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a liczba aktywowanych bonów oraz ich wykorzystanie przerosły oczekiwania. Z korzystnych ofert wakacyjnych skorzystały polskie rodziny, spędzając bezpieczne wakacje w kraju. Bon turystyczny stał się również bodźcem dla wielu osób, które po raz pierwszy zdecydowały się na zorganizowanie wypoczynku. Dodatkowo, program przyniósł korzyści dla branży turystycznej, zapewniając regularne przychody i rozwój regionalny.

Jaka liczba bonów turystycznych została aktywowana, a jaka została wykorzystana?

Łączna liczba bonów aktywowanych przez beneficjentów w programie wyniosła 3 757 490. Stanowi to 88,35 proc. wszystkich przyznanych świadczeń. Dzięki programowi polskie rodziny mogły skorzystać z atrakcyjnych ofert wakacyjnych w kraju i spędzić urlop w bezpieczny sposób. Jak wynika z naszych najnowszych badań dla 2/3 osób bon turystyczny był bodźcem, który skłonił ich do zorganizowania wypoczynku – po raz pierwszy zdecydowało się na niego co najmniej 25 proc. gości obiektów turystycznych, a blisko 50 proc. przedsiębiorców jest przekonane, że ci klienci do nich wrócą. Ze świadczenia skorzystało łącznie 7 273 492 dzieci w tym 220 236 dzieci z niepełnosprawnościami. Polski Bon Turystyczny przez cały ten czas zapewniał regularne przychody krajowej branży turystycznej, które wyniosły łącznie 3 170 075 791,46 zł.

Jakie były popularne formy turystyki, które można było opłacić za pomocą bonu turystycznego?

Patrząc na procentowy podział przyjętych płatności ze względu na rodzaj działalności wyraźnie wyróżniają się usługi hotelarskie. Do podmiotów oferujących noclegi trafiło 56,7 proc. środków z programu. 35 proc. trafiło do organizatorów imprez turystycznych, czyli podmiotów oferujących połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych w trakcie tej samej podróży. Organizatorzy turystyki mieli w swojej ofercie pakiety, które pozwalały na opłacenie bonem nie tylko dłuższych i krótszych rodzinnych pobytów, ale też m.in. wyjazdów na szkolne wycieczki, zielone szkoły, obozy, kolonie czy półkolonie. Bardzo dużą popularnością wśród beneficjentów cieszyły się wizyty w parkach rozrywki.

Które regiony zyskały najwięcej na płatnościach bonami?

Największym zainteresowaniem osób podróżujących z bonem cieszyły się atrakcje województwa małopolskiego. Do regionu wpłynęło ponad 675 mln zł z tytułu płatności bonem. Na drugim miejscu znalazło się woj. pomorskie 543 mln zł, na trzecim zachodniopomorskie 470 mln zł, a na czwartym mazowieckie 307 mln zł. To właśnie w tych regionach do programu przystąpiła największa liczba podmiotów turystycznych – łącznie niemal 62 proc. wszystkich zarejestrowanych w bazie obiektów i organizatorów turystyki.

 Jakie wdrożono środki kontroli i zapobiegania nadużyciom związane z bonem?

Na mocy ustawy o Polskim Bonie Turystycznym do Polskiej Organizacji Turystycznej należała weryfikacja uprawnień podmiotów do przyjmowania płatności bonem i działania naprawcze dotyczące zgłoszeń nieprawidłowości. W większości przypadków były to sytuacje, w których przedsiębiorcy np. błędnie wpisali się na listę podmiotów. Po interwencji sprawnie wypisywali się z niej i bez zbędnej zwłoki zwracali pobrane należności. Skala nieuczciwych zachowań była marginalna. POT w każdym przypadku podejmowała bezpośrednie rozmowy z przedsiębiorcami, organizowaliśmy również szkolenia i webinaria, aby ułatwić im wdrożenie się w zasady programu i jak najlepsze jego wykorzystanie.

Jakie są perspektywy rozwoju branży turystycznej po zakończeniu programu?

Dziś, po podsumowaniu wszystkich wyników, przeprowadzonych badaniach i analizach możemy śmiało powiedzieć, że Polski Bon Turystyczny to największy program pomocowy dla branży turystycznej. Jednak nie należy oceniać go wyłącznie w wymiarze finansowym, choć szczególnie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw ten aspekt ma niebagatelną wagę. Program bardzo wyraźnie wpłynął na podniesienie jakości i dostępności oferty turystycznej, mobilizował przedsiębiorców do otwarcia się na nowe grupy turystów i współprace przy tworzeniu ofert pakietowych, wspierał edukację turystyczną i w efekcie przekonał Polaków, że nasz kraj może bez kompleksów konkurować z atrakcjami turystycznymi o międzynarodowej renomie. Dla 60 proc. naszych respondentów program stanowił istotną promocję krajowej turystyki i zachętę do organizacji wypoczynku w Polsce, a 72 proc. dzięki bonowi zorganizowało wypoczynek turystyczny w miejscach, których do tej pory nie odwiedzało. Paradoksalnie pandemia pozwoliła w zaledwie kilka miesięcy rozwinąć i wdrożyć rozwiązanie postulowane znacznie wcześniej przez ministra Guta-Mostowego i dać dodatkowy impuls do rozwoju sektora i aktywizacji Polaków do podróżowania po kraju.

Czy są plany kontynuacji programu i jeśli tak, to czy istnieją propozycje dotyczące ewentualnych zmian lub ulepszeń?

Mamy ogromny kapitał w postaci innowacyjnego instrumentu teleinformatycznego, które sprawdziło się w działaniu, zarówno jeśli chodzi o jednoczesne wdrożenie świadczenia dla określonej grupy osób, jak i automatycznego generowania kodów do bezgotówkowej obsługi płatności i przepływu środków. To jedno z najbardziej użytecznych i nowoczesnych rozwiązań wspierających gospodarkę i społeczeństwo. Czy mógłby funkcjonować w przyszłości jako instrument z udziałem budżetu państwa, czy w inny sposób zależy od decyzji rządu.