Polski Bon Turystyczny: w minionym roku wykorzystano prawie 2 mld złotych

Polska Organizacja Turystyczna podsumowała rok z Polskim Bonem Turystycznym. Skorzystało z niego 5,5 mln dzieci, wydano prawie połowę środków przeznaczonych na program. Niedawno przedłużono działanie bonu do końca września 2022 roku.

„Żyjemy w cieniu pandemii, którą bardzo odczuła branża turystyczna. Istotne miejsce w rządowych pakietach pomocowych zajęły rozwiązania dla turystyki, które zabezpieczają rynek, pomagają chronić miejsca pracy oraz zapewniają płynność finansową polskich firm. Jednym z błyskawicznie wdrożonych instrumentów wypracowanych w celu ożywienia turystyki stał się Polski Bon Turystyczny. Od wielu miesięcy jest źródłem realnej pomocy dla branży i bardzo ważnym programem społeczno-gospodarczym” – mówi Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Początek roku, kiedy wciąż obowiązywały znaczne ograniczenia był trudny zarówno dla branży, jak i wielu turystów. Tuż po majowym zniesieniu obostrzeń nastąpił gwałtowny wzrost na rezerwacje i wyjazdy turystyczne. Wskazują na to statystyki wykorzystania Polskiego Bonu Turystycznego i środków, które wpłynęły z tego tytułu na konta przedsiębiorców.

Milion bonów w dwa miesiące

Na koniec czerwca liczba aktywowanych bonów wynosiła ponad 2 miliony, a suma płatności zrealizowanych za pomocą bonów osiągnęła ponad 640 milionów złotych. Zainteresowanie wyjazdami nie słabło przez całe wakacje i w ciągu zaledwie tych dwóch miesięcy liczba aktywowanych bonów wzrosła do 3 milionów, a na koniec sierpnia 2021 suma płatności zrealizowanych za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego, wyniosła łącznie ponad 1,7 miliarda złotych.

Z Polskiego Bonu Turystycznego skorzystało blisko 5,5 mln dzieci z ponad 7,2 mln uprawnionych do tego świadczenia – o różnym statusie materialnym, miejscu zamieszkania czy stanie zdrowia, w tym m.in. pochodzących z obszarów wiejskich oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, uprawnionych do dodatkowego świadczenia w formie bonu. Do 31 grudnia 2021 r. dodatkowe świadczenie aktywowano dla ponad 176 tysięcy dzieci.

2021 rok zamyka się z wynikiem ponad 1,9 miliarda złotych środków wydanych w ramach programu. Oznacza, to, że z kwoty 4 miliardów złotych zabezpieczonych na realizację programu Polski Bon Turystyczny z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 pozostaje ok. 2 miliardów złotych. Aby środki te mogły zostać w pełni wykorzystane, wszyscy uprawnieni mogli skorzystać z dofinansowania wypoczynku, a do branży trafiły pieniądze przeznaczone na ten cel, czas obowiązywania programu został przedłużony do końca września 2022 roku.

Rodzinnie i bez barier

Jak czytamy w komunikacie POT, “program Polski Bon Turystyczny jest nie tylko narzędziem wsparcia finansowego. Od początku funkcjonowania służy także kreowaniu popytu i odbudowie ruchu turystycznego, zachęceniu podmiotów turystycznych do tworzenia ofert dostosowanych do potrzeb bezpiecznego wypoczynku, a także adaptacji obiektów i atrakcji zgodnie z wymaganiami osób ze szczególnymi potrzebami.”

Polska Organizacja Turystyczna uruchomiła projekt Certyfikacji Podmiotów Turystycznych, którego celem ma być poprawa jakości w turystyce krajowe. Projekt realizowany był od kwietnia do końca listopada 2021 roku i miał za zadanie wyróżnić podmioty turystyczne, które w ramach programu Polski Bon Turystyczny świadczą usługi turystyczne na najwyższym poziomie, oferując rozwiązania skierowane do rodzin z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami, a jednocześnie spełniając wymogi bezpiecznego wypoczynku.

„Mijający rok był dużym wyzwaniem, także dla przedsiębiorców z branży turystycznej. Polska Organizacja Turystyczna wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom zrealizowała w 2021 roku wiele projektów, jednym z nich była Certyfikacja Podmiotów Turystycznych przyjmujących płatności Polskim Bonem Turystycznym. Bardzo dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom za obecność i zaangażowanie w ten projekt. W naszej bazie mamy 2,5 tysiąca podmiotów, które przystąpiły do autocertyfikacji, a ponad 1600 z nich udało nam się osobiście odwiedzić. Certyfikat Dobrych Praktyk jest przede wszystkim gwarantem jakości i bezpieczeństwa w dzisiejszych trudnych czasach” – mówi Anna Salamończyk-Mochel, p.o. prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Pierwsza edycja projektu zakończyła się przyznaniem 1548 Certyfikatów Dobrych Praktyk. W ramach projektu powstała mapa podmiotów stosujących dobre praktyki z możliwością wyszukiwania także tych obiektów, które posiadają udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Edukacja turystyczna

POT uruchomiła też w 2021 roku Mobilne Centrum Edukacji – Turystyczna Szkoła. Projekt skoncentrowany jest na doświadczeniach turystycznych dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów. Mobilne Centrum Edukacji łączy tradycyjne metody dydaktyczne z nowymi formami komunikacji, a służą temu innowacyjne narzędzia zgromadzone na blisko 300 mkw. w 5 interaktywnych strefach zawierających nowoczesne aplikacje, gry i quizy z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości i humanoidalnego robota, tradycyjne gry i zabawy, możliwość testowania sprzętu rekreacyjnego, nauka korzystania ze sprzętu nawigacyjnego czy strefa przygotowana przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratownicze, w której ratownicy zapoznają młodych turystów z zasadami zachowania w górach i udzielania pierwszej pomocy.

„W 2021 roku Mobilne Centrum Edukacji odwiedziło 15 województw, zaprosiliśmy młodzież z 97 szkół podstawowych a nasze interaktywne atrakcje odwiedziło blisko 14 tysięcy uczniów. Nasza przygoda jednak się nie kończy – zachęcamy młodzież, nauczycieli, ale także rodziców do korzystania z przygotowanej przez Polską Organizację Turystyczną platformy edukacyjnej Turystyczna Szkoła” – dodaje Anna Salamończyk-Mochel.

Co dalej w 2022?

Nadchodzący rok będzie wciąż wyzwaniem dla branży. Możliwość realizacji Polskiego Bonu Turystycznego została przedłużona do 30 września 2022 roku. Jednocześnie uwagi wymagać będzie praca na rzecz normalizacji sytuacji branży, dalsze stymulowanie jej rozwoju przez zapewnienie podróżnym atrakcyjnej oferty i bezpieczeństwa podróży oraz wsparcie sektora turystyki przyjazdowej.

„Utrzymanie popytu na krajową i przyjazdową turystykę wymaga dalszego promowania Polski jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku, m.in. poprzez podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, szerszą ofertę i promocję turystyki skierowanej do dzieci i młodzieży oraz większą elastyczność i reaktywność na zmienną sytuację. Proaktywne podejście do turystyki rodzinnej, szeroka promocja Polski jako kierunku podróży, kreatywna gama produktów turystycznych, edukacja turystów, ale także podnoszenie kwalifikacji i praktycznych umiejętności w zawodach turystycznych, w tym umiejętności cyfrowych, będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłości sektora i jego odbudowy” – podsumowuje Andrzej Gut-Mostowy.