Polska zobacz więcej – dlaczego warto?

Rozwój turystyki, jako dziedziny gospodarki to nasz wspólny cel, powiedziałw rozmowie z portalem WaszaTurystyka.pl Michał Nykowski, lider projektu Markowe wydarzenia POT.

Adam Gąsior: Jakie warunki musi spełniać firma zgłaszająca się do akcji „Polska zobacz więcej – Weekend za pół ceny”?
Michał Nykowski: Firma, która wyrazi chęć uczestnictwa w akcji musi oferować produkt turystyczny lub paraturystyczny. Wbrew pozorom pojęcia te są bardzo rozległe i zawierają w sobie wiele rodzajów dóbr i usług. Wszystkie podmioty, które odwiedzane są przez turystów i jednocześnie chcą być odwiedzane częściej oraz poza sezonem, mogą się do nas przyłączyć.
Z typowo „technicznych” spraw podmiot musi dokładnie opisać ofertę promocyjną, którą chce zaproponować, następnie przedstawić to na swojej stronie internetowej (nie udostępniając tego publicznie). Publikacja ofert promocyjnych na stronach partnerów nastąpi 15 marca, natomiast 17 marca to data startu sprzedaży produktów w ramach weekendu niższych cen.
Na stronie www.polskazobaczwiecej.pl znajduje się formularz, po którego uzupełnieniu oraz po naszej weryfikacji, firma staje się partnerem akcji.
Jednym z najważniejszych warunków jest pozytywne nastawienie do idei, która przyświeca akcji – zachęcanie Polaków do wyjazdów w obrębie kraju, poza sezonem, nie tylko w „urlopowym” wymiarze czasowym. Przyświeca również nam cel konsolidacji działań branży oraz wspólna promocja (umocnienie komunikatu promocyjnego), a w konsekwencji wzrost znaczenia turystyki jako dziedziny gospodarki.

AG: Dlaczego w tym roku akcja „Polska zobacz więcej – Weekend za pół ceny” odbywa się dwukrotnie?
MN: Od momentu przyjęcia przez nas, czyli Polską Organizację Turystyczną, przeprowadzenia akcji wiedzieliśmy, że cykliczność projektu jest bardzo ważną kwestią. Widzimy w tym ogromny potencjał na sukcesywne utrwalanie założonych celów, powiększanie banku ofert, a w konsekwencji tworzenie pakietów oraz marek turystycznych, co jest bardzo silnym trendem.
Również dla turystów to dobra wiadomość – dwa weekendy, podczas których mogą skorzystać z podwójnej ilości atrakcji, dzięki obniżce cen o połowę.

AG: Dlaczego przedsiębiorcy mają zgłaszać się do akcji?
MN: Rozwój turystyk,i jako dziedziny gospodarki to nasz wspólny cel. Zalety, wynikające z uczestnictwa w akcji, mają dwojaki charakter. Pierwsza z nich to aspekt handlowy – sprzedaż produktu poza sezonem. Z drugiej strony promocja, namawiająca do planowania wypoczynku w znanym już regionie, obiekcie.
Projekt otwiera również możliwości kreacyjne i partnerskie dla branży turystycznej w całym kraju. Coraz wyraźniej widzimy, że współpraca jest bardzo ważnym spoiwem w naszym sektorze gospodarki.

AG: Na jakie korzyści mogą liczyć?
MN: Oprócz korzyści wymienionych w odpowiedzi na poprzednie pytanie, partner akcji może liczyć na profity płynące z szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej, m.in. w Internecie i w mediach, tworzonej z partnerem strategicznym – PKP Intercity. „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” stanie się rozpoznawalnym hasłem również dzięki obecności w przestrzeni „New Tech – New Travel” na targach Tour Salon w Poznaniu. Każdy z partnerów dostanie nalepkę, świadczącą o udziale w projekcie. Chcemy, żeby logo i nazwa akcji stały się swojego rodzaju symbolem. 17 marca będzie miała miejsce konferencja prasowa, rozpoczynająca czas sprzedażowy, którą swoją obecnością uświetni minister sportu i turystyki Witold Bańka. Na Targach Lato odbędzie się konferencja podsumowująca akcję.

AG: Jakie były wyniki jesiennej akcji pilotażowej „Polska zobacz więcej – Weekend za pół ceny”?
MN: Akcja pilotażowa, która miała miejsce w dniach 23 – 25 września 2016 r. okazała się sukcesem. Tak przedstawia się ona w liczbach:
400 partnerów,
60 tys. turystów,
4,5 miliona odbiorców kampanii w social mediach
97 proc. partnerów zadeklarowało chęć ponownego udziału w akcji.

AG: Na ile chętnych firm liczy POT w akcji wiosennej a na ilu klientów?
MN: Na wszystkie polskie firmy, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Rozmawiał: Adam Gąsior