Polska mizernie zarabia na turystyce przyjazdowej

AG

Raport Word Economic Forum badający konkurencyjność państw świata pod względem atrakcyjności turystycznej miażdży nasze pojęcie o wpływie turystyki przyjazdowej na gospodarkę Polski.

Jak wynika z “Travel and Tourism Competitiveness Report 2017”, turystyka przyjazdowa wcale nie generuje znaczących wpływów do PKB Polski. Co więcej, znaleźliśmy się w gronie pięciu państw, dla których turystyka przyjazdowa ma najmniejsze znaczenie gospodarcze. Na liście tej towarzyszy nam m. In. Korea Południowa, Rosja, Ukraina, Holandia i Luksemburg. Kraje te, razem z Polską, zaliczone zostały do grupy, w której turystyka odpowiada za mniej niż 2 proc. PKB.

Pół tysiąca dolarów od gościa

W przypadku Polski odsetek ten szacuje się na 1,7 proc., czyli na ponad 9,7 mld dolarów. Z szacunków wynika, że każdy z ponad 16,7 mln turystów odwiedzających Polskę wydaje średnio ponad 580 dolarów. Należy podkreślić, że raport ten nie bierze pod uwagę ruchu krajowego, lecz jedynie przyjazdy z zagranicy.

Jeśli chodzi o konkurencyjność turystyczną, Polska podskoczyła o jedno miejsce w stosunku do 2016 i plasuje się obecnie na 46. miejscu w rankingu. (uwzględniono w nim 136 państw). Oceniając konkurencyjność poszczególnych krajów, brano pod uwagę m.in.: bezpieczeństwo, opiekę zdrowotną, zasoby ludzkie i rynek pracy, otwartość, warunki naturalne i środowiskowe, rozwój infrastruktury turystycznej, dziedzictwo kulturalne oraz to, jakim priorytetem jest turystyka dla władz danego kraju.

Dla rządu turystyka nie jest priorytetem

Podobnie jak to było w poprzednich latach, Polska wypada najgorzej właśnie w tej ostatniej kategorii, zajmując 96. miejsce. Z ocen cząstkowych wynika, że pod względem polityki władz i nadania turystyce priorytetu, Polska zajmuje 106. miejsce, a 86. pod względem wydatków z budżetu na turystykę.

Fatalnie oceniono również nasze działania marketingowe w turystyce – pod tym względem Polska zajmuje 105. miejsce.

Nasza terminowość w dostarczaniu kwartalnych / comiesięcznych danych o ruchu turystycznym zasługuje – zdaniem autorów raportu – na 88. miejsce.