Polska ma największy odsetek nieznanej jakości kąpielisk w UE

W latach 2015-2018 roku Polska zgłosiła do European Environment Agency 229 nowych kąpielisk, z czego zdecydowaną większość w ubiegłym roku. Coroczne kontrole jakości wód nie objęły więc ponad 60 proc. miejsc, w których kąpiemy się w naszym kraju. Z opublikowanego raportu wynika, że jakość wód kąpielowych w krajach UE poprawia się.

Eksperci EEA przebadali ponad 22 tys. oficjalnych kąpielisk w 30 krajach Europy (28 krajach UE oraz Albanii i Szwajcarii), badając jakość wód. Zwracano uwagę na obecność dwóch rodzajów bakterii, wskazujących na zanieczyszczenie akwenu ściekami i odpadami pochodzenia zwierzęcego. W zależności od ich obecności, przyznawano kąpieliskom oceny odzwierciedlające jakość wód, od „doskonałej”, poprzez „dobrą”, „wystarczającą”, aż po „słabą”.

Coraz czystsza woda w UE

W 2018 roku w przebadanych krajach przybyło 445 oficjalnych kąpielisk. Ich jakość w ujęciu ogólnym jest coraz lepsza: tylko 289 otrzymało oceny słabe. Autorzy raportu podają, że wynik ten, czyli 1,3 proc., to nieznacznie mniej niż w 2017 roku. Aż 95,4 proc. kąpielisk w krajach UE otrzymało w 2018 ocenę „wystarczającą”, zaś 85,1 proc. – „doskonałą”.

„Lata inwestycji w oczyszczalnie ścieków i lepsze zagospodarowanie odpadów przynoszą rezultaty w postaci lepszej jakości kąpielisk w Europie” – czytamy w raporcie.

Ponad 220 nowych kąpielisk w Polsce

Polska wyraźnie odstaje od wszystkich krajów ujętych w badaniu. Zaledwie 28 proc. naszych oficjalnych kąpielisk oceniono jako „doskonałe”, w porównaniu z 85,1 proc. średnią dla UE. Żaden inny kraj nie spadł w tej kategorii poniżej 52 proc. Z czego wynika taka różnica?

Polska ma w sumie 483 oficjalnych kąpielisk, zgłoszonych do EEA, z czego prawie połowa powstała w latach 2015-2018. W sumie z 229 kąpielisk zgłoszonych w tym czasie 92 proc. zgłoszono po raz pierwszy w 2018 roku. W związku z tym ich jakość jest niemożliwa do ocenienia, ponieważ autorzy raportu nie byli w stanie przeprowadzić dostatecznej liczby badań. Jak dowiadujemy się z raportu, nowe kąpieliska rozrzucone są po całym kraju, a składają się na nie: 130 plaże, 63 jeziora i 36 miejsca przy brzegach rzek.

Wśród tych, które oceniono, trzy oceniono jako słabej jakości, (0,6 proc.), 18 – wystarczającej (3,7 proc.), a 26 – dobrej (5,4 proc.).

Tych doskonałych mamy 135. Dla porównania, pozbawieni dostępu do morza Austriacy mają ich 256, Czesi – 125, Szwajcarzy – 144.

Cypr z najczystszymi kąpieliskami

Istnieją w Europie kraje, które mogą pochwalić się stuprocentową gwarancją jakości wód kąpielowych. Na Cyprze, w Grecji, Łotwie, Luksemburgu, Malcie, Rumunii i Słowenii wszystkie otrzymały oceny co najmniej „wystarczające”.

Cztery kraje mają powyżej 95 proc. kąpielisk ocenionych jako „doskonałe”. Wśród nich prym wiedzie Cypr (99,1 proc.), druga jest Malta (98,9 proc.), trzecia Austria (97,3 proc.), czwarta – Grecja (97 proc.).

W ujęciu liczbowym najwięcej doskonałej jakości kąpielisk mają: Włochy (4,9 tys.), Francja (2,6 tys.), Niemcy (2,1 tys.), Hiszpania (1,9 tys.) i Grecja (1,5 tys.).