Polska coraz ważniejsza dla turystyki pielgrzymkowej

ICoRTaP

II Międzynarodowy Kongres Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej ICoRTaP przyciągnął 250 uczestników, w tym ponad 100 osób z całego świata. Odbyło się 20 wykładów, uczestnicy zwiedzili też ważne miejsca pielgrzymkowe na terenie Małopolski.

 Drugi już kongres poświęcony turystyce pielgrzymkowej odbył się w Krakowie 7-11 listopada 2018 r. Jest to inicjatywa Ernesta Mirosława, właściciela biura podróży Ernesto Travel, wspierana przez władze województwa małopolskiego.

“Prosząc ks. Stanisława kardynała Dziwisza o honorowy patronat nad Kongresem, pomyślałem, że powinienem wybrać miejsce, tematycznie związane z religią. Centrum Jana Pawła II było naturalnym wyborem” – mówi Ernest Mirosław.

Międzynarodowy Kongres Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej ICoRTaP (skrót z ang. International Congress of Religious Tourism and Pilgrimages) został powołany do życia dwa lata temu, ale cieszy się dużym zainteresowaniem. Uczestnikami kongresu byli przedstawiciele biur turystycznych z całego świata, szefowie muzeów, dyrektorzy lub pracownicy wielu miejsc turystycznych i przedstawiciele sanktuariów polskich i lokalnego Kościoła.

Pielgrzymkowy świat w Krakowie

Na kongres przyjechali kontrahenci z ponad 30 krajów: m.in. z Włoch, Hiszpanii, USA, Kanady, Libanu, Izraela, Danii, Litwy, Wietnamu, Anglii, Malezji, Portugalii, Grecji, Indii, Argentyny, Andory, Meksyku, Brazylii i innych. Gośćmi honorowymi były: Fatima, Lourdes i Medjugorje. Oprócz ks. Kardynała Dziwisza, wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Marszałka Małopolski Jacka Krupę oraz Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Roberta Andrzejczyka.

W pierwszym dniu kongresu uczestnicy zostali zaproszeni do ważnego miejsca dla katolików, nowego Sanktuarium Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie – Białych Morzach. W dolnym kościele została odprawiona Msza św. w języku angielskim. Poranne i wczesno-popołudniowe godziny wypełniła konferencja, na którą złożyło się 20 prelekcji.

Po południu odbyły się spotkania z wystawcami: biurami podróży, hotelami, restauracjami, muzeami, sanktuariami, biurami informacji turystycznej. Goście z całego świata mieli okazję poznać Kraków oraz perły Małopolski (Stare Miasto w Krakowie, Centrum Jana Pawła II w Krakowie, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Kopalnię Soli w Wieliczce, były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, parafię i dom rodzinny Ojca Świętego w Wadowicach, Bazylikę w Kalwarii oraz sanktuarium Czarnej Madonny w Częstochowie).

Kongres otworzył Leszek Zegzda, członek zarządu Województwa Małopolskiego oraz prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. W przemowie podziękował organizatorom za zaproszenie do tak szczególnego miejsca w Polsce jak i w całej Europie. Wyraził również nadzieję, że zagraniczni kontrahenci i organizatorzy, wrócą do tego miejsca z swoimi grupami.

15 mln turystów w Małopolsce

„Postęp technologiczny może postawić turystykę religijną na wysokim miejscu. Z czasem może zostać nazwana turystyką duchową, ponieważ ten rodzaj turystyki oddziałuje na człowieka najbardziej. Wszyscy wiemy, że dzisiejszy świat biegnie szybko, zbyt szybko. […] Turystyka religijna, turystyka pielgrzymkowa mają przed sobą ogromną przyszłość. Człowiek im bardziej będzie zaawansowany w postępie cywilizacyjnym, technologicznym, komunikacyjnym będzie tęsknił za równowagą ducha” – przedstawił swój punkt widzenia Leszek Zegzda.

Paweł Mierniczak z Małopolskiej Organizacji Turystycznej w swoim wystąpieniu przedstawił turystykę jako główny motor napędowy całego regionu. W ciągu roku, region ten odwiedza 16 mln osób. Większość z nich trafia do głównego miasta regionu Krakowa, który odwiedza 13 mln turystów.

„Z badań, które ostatnio realizujemy, około 5,6 proc. przybywa w celu odnowy duchowej. Turystyka generuje ogromne przychody, około 5 miliardów złotych” – wyjaśnił dyrektor MOT. Zwrócił też uwagę na liczbę małopolskich miejsc wyróżnionych na światowej liście UNESCO: jest na nią wpisanych 15 obiektów i miejsc w Polsce, z czego połowa znajduje się w województwie małopolskim. Ważną rolę w promocji tego regionu odrywają miejsca związane ze św. Janem Pawłem II, które przyciągają wielu turystów zarówno z Polski, jak i z innych krajów.

Aneta Książek z Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej odczytała w imieniu prezesa POT, list skierowany do wszystkich gości. Obecnie Polska dysponuje wszystkimi potrzebnymi aktywami do rozwoju turystyki. W 2017 roku Polskę odwiedziło ponad 18 mln turystów zagranicznych. To wzrost o 4,5 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Przez zagranicznych jesteśmy uważani za kraj bezpieczny, przyjazny i nowoczesny.

Co dały Światowe Dni Młodzieży

Polscy prelegenci zwracali również uwagę na rolę Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się dwa lata temu w Krakowie. Prof. Agata Niemczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie omówiła korzyści, jakie osiąga miasto dzięki organizacji eventów. Przytaczając Światowe Dni Młodzieży z 2016 roku w Krakowie, czyli wydarzenie, które zgromadziło 1,5 mln ludzi ze 180 krajów w jednym miejscu, P. Niemczyk stwierdzila, że ponad 50 proc. osób, które po raz pierwszy przyjechało do Krakowa, podjęło decyzję o odwiedzinach pod wpływem ŚDM. Natomiast 30 proc. badanych wybrało się do Krakowa po raz drugi, ponieważ zostali zainspirowani do odwiedzin przez właśnie przez Światowe Dni Młodzieży.

Następną część Kongresu wypełniły wystąpienia przedstawicieli muzeów, sanktuariów i ważnych małopolskich miejsc pielgrzymkowych. Uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpienia Agnieszki Wolańskiej na temat Kopalni Soli w Wieliczce i jedynego na świecie podziemnego szlaku pielgrzymkowego, który nosi piękną nazwę „Szczęść Boże”. Tematem kolejnej prezentacji było Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Przedstawicielka Muzeum Auschwitz-Birkenau Teresa Wontor-Cichy prezentowała miejsce, które każdego roku odwiedza około 2 milionów turystów

Podczas konferencji uczestnicy mogli przypomnieć sobie postać siostry Faustyny i historię słynnego obrazu Jezusa Miłosiernego. Na obradach nie mogło zabraknąć również prelekcji na temat miejsca, gdzie odbywała się konferencja, czyli Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie -Białych Morzach. Każdego roku sanktuarium odwiedza około 1,5 mln osób. Obecnie powstaje tu baza noclegowa.

Uczestnicy spotkania mogli również poznać mniej znane lub całkiem nowe miejsca pielgrzymkowe. Do tych pierwszych zalicza się wpisany na listę UNESCO kościół w Brunarach – dawna cerkiew św. Michała Archanioła. Natomiast całkiem nową trasą pielgrzymkową jest Szlak Bożego Miłosierdzia, który został wytyczony w Krakowie po Światowych Dniach Młodzieży dwa lata temu.

Kongres przyciągnął do polski nowych turysów

Czas na swoje przemówienie miał również właściciel Ernesto Travel, Ernest Mirosław, który zajął się organizacją kongresu. Przyznał, że dzięki zeszłorocznemu kongresowi zorganizowano już około 50 grup tylko od organizatorów uczestniczących w I Międzynarodowym Kongresie Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej w 2017 r.

„Ogólnie jako biuro zorganizowaliśmy około 500 grup, w tym 50 grup z ubiegłorocznego kongresu. Te 50 grup to podróże dla około 2000 osób, z których każda płaci około 800 euro. Ci turyści w Polsce zostawili 1,6 mln euro plus wydatki prywatne. To są pieniądze, które idą do polskich przedsiębiorstw. W zeszłorocznej imprezie uczestniczyło około 200 touroperatorów. W tym roku zgromadziło się około 100 touroperatorów z 30 krajów. To pokazuje, jak ważna jest turystyka pielgrzymkowa i religijna” – mówił Ernest Mirosław.

Pozostałą część konferencji wypełniły wystąpienia zagranicznych gości, którzy przedstawiali znane i ważne miejsca pielgrzymkowe, m.in. Fatimę, Wilno i Medjugorje.

Po południu odbyły się spotkania z wystawcami, podczas których przedstawiciele sanktuariów, instytucji i biur turystycznych mieli okazję porozmawiać i wymienić doświadczenia.

Kolejne dwa dni Kongresu wypełniły wycieczki do najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Małopolsce. Zagraniczni goście zwiedzili Auschwitz-Birkenau, Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz Kopalnię Soli w Wieliczce.

Zaplanowano już trzecią edycję kongresu, odbędzie się ona w dniach 6-10 listopada 2019 r.