Polska branża MICE świętowała Global Meeting Industry Day

4 kwietnia 2019 w warszawskim Sound Garden Hotel spotkali się przedstawiciele branży MICE reprezentowani przez m.in. SITE Poland, MPI Poland Chapter, „2B” Koło Naukowe Turystyki Biznesowej Grupy Uczelni Vistula, Akademię Finansów i Biznesu Vistula. Obchodzono wspólnie Global Meeting Industry Day (GMID) zainicjowany przez koalicję Meetings Mean Business Coalition.

Celem tego wydarzenia jest zwrócenie uwagi na wielki wpływ branży spotkań na ekonomię, relacje biznesowe czy budowanie wizerunku marek.

Podsumowano trzydniową marcową edycję Meetings Week Poland 2019 (MWP 2019). Studenci uczelni Vistula podsumowali FLF (Future Leaders Forum), które odbyło się ostatniego dnia MWP 2019. Koordynatorzy tegorocznej edycji Meetings Week Poland – przedstawiciele SOIT i SITE Poland, wręczyli dyplomy wolontariuszom z koła naukowego „2B”, dziękując za ich cenny wkład w realizację projektu MPW 2019.

Przedstawiciele SITE Poland oraz MPI Poland Chapter zaprezentowali zgromadzonym gościom cele i idee przyświecające każdemu z tych stowarzyszeń.

Grażyna Grot-Duziak, wiceprezes SITE Poland ds. członkostwa podkreśliła: „SITE Poland zakwalifikował się do ścisłego grona oddziałów o najwyższym poziomie odnowień członkostw i planuje wziąć udział w konkursie na najlepszy oddział roku SITE Global. Optymizmem napawa ogromne zainteresowanie przedstawicieli polskiej a nawet europejskiej branży MICE członkostwem w naszym oddziale. Nieustająco wdrażamy inicjatywę PITCH (Poland: Incentive Travel Central Hub), co oznacza, że chcemy zostać liderem w naszym regionie Europy. Mamy już pierwszych członków z zagranicy, zgłaszają się kolejni. Pracujemy intensywnie w oparciu o komisje tematyczne ds. incentive travel, pilotów i współpracy międzynarodowej.”

Monika Dymacz-Kaczmarczyk, VP ds. Edukacji, podsumowała działalność stowarzyszenia MPI Poland Chapter, które w tym roku obchodzi swoje 10-lecie: „Meeting Professionals International (MPI) to największe międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające organizatorów spotkań. Obecnie MPI Poland Chapter jest jednym z 13 europejskich oddziałów. Główna ideą powstania oddziału MPI w Polsce była możliwość uzyskania dostępu do międzynarodowych praktyk i wiedzy z segmentu MICE oraz możliwość nawiązania globalnych kontaktów.

MPI Poland Chapter z sukcesem organizuje corocznie wiele spotkań branżowych, szkoleń i warsztatów. W chwili obecnej realizujemy swój autorski projekt MPEC – Meeting Professional Excellence Classes, cykl spotkań edukacyjnych, zainaugurowany w październiku 2017. Projekt został przygotowany według koncepcji „road tour learning”, w ramach której MPI umożliwia uczestnictwo i rozwój przedstawicielom branży z wielu polskich miast. Finał I edycji MPEC miał miejsce pod koniec września 2018 roku w Warszawie. Rozpoczęcie II edycji projektu odbyło się w listopadzie 2018 roku w Krakowie i jest realizowane do czerwca 2019.”

Krzysztof Celuch (Celuch Consulting) zapreznetowal najnowsze trendy branży spotkań a Magdalena Kondas (MeetingPlanner.pl) wystapienie „Celebracja przez przypadki”.

SITE Poland pokazało film z zeszłorocznej, pierwszej edycji bankietu Incentive Travel Excellence Night (ITEx Night), którego kolejna odsłona będzie miała miejsce 26 listopada w Warszawie. Stowarzyszenie zaprosiło także zgromadzonych gości na wydarzenie „Happy Hours” organizowane przez Polskiej Organizacji Turystycznej podczas targów IMEX Frankfurt na stoisku promocyjnym Polski. Z kolei MPI Poland Chapter podsumował swoją 10letnią działalność inspirującym filmem oraz przedstawił temat i główne założenia najbliższego warsztatu z cyklu MPEC „Komunikacja i emocje w pracy meeting plannera”, który odbędzie się 7 maja w Krakowie.