Polscy policjanci patrolują chorwackie plaże

archiwum policja.pl

Od 1 lipca sześciu polskich policjantów rozpoczęło służbę na chorwackim wybrzeżu. Asystują oni i pomagają chorwackim kolegom podczas wspólnych patroli policyjnych w rejonie miast Pula, Biograd oraz Trogir. Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego, przy udziale Biura Międzynarodowej Współpracy Policyjnej Komendy Głównej Policji, w sezonie wakacyjnym w ramach międzynarodowego projektu „Bezpieczny sezon turystyczny” organizuje polsko-chorwackie patrole na wybrzeżu Adriatyku.
Współpraca w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa polskim turystom wypoczywającym nad Adriatykiem rozpoczęła się w 2010 roku., kiedy dwójka polskich policjantów pełniła służbę patrolową przez okres miesiąca. Obecnie współpraca ta opiera się na mocy Protokołu pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczpospolitej Polskiej a Generalną Dyrekcją Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji w sprawie zasad i warunków pełnienia służby przez polskich funkcjonariuszy Policji w Republice Chorwacji w sezonie turystycznym, podpisanego przez Komendanta Głównego Policji i Generalnego Dyrektora Policji Republiki Chorwacji.

Polscy policjanci występując w umundurowaniu służbowym mają za zadanie:
• podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i umacnianie świadomości opieki państwa nad Polakami wypoczywającymi w Chorwacji,
• ułatwienie komunikacji z policją chorwacką oraz opiniowanie i doradztwo w zakresie rodzaju i charakteru postępowania,
• pomaganie obywatelom polskim w skomunikowaniu się z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chorwacji,
• podtrzymanie statusu obywateli polskich w Chorwacji jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli, na równi z obywatelami Chorwacji i innych państw.