Polregio pomogą wybrać regionalnych bohaterów na 100-lecie Niepodległej

Polregio

Kampania REGIObohater to inicjatywa Przewozów Regionalnych. Jest to ogólnopolski plebiscyt, w którym internauci wytypują ulubionych bohaterów, po jednym w każdym województwie. Imionami zwycięzców plebiscytu nazwane zostaną wybrane pociągi Polregio.

Przewozy Regionalne z marką Polregio włączy się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Hasło kampanii brzmi: „Polska jest silna siłą regionów”, a w jej ramach odbędzie się m.in. ogólnopolski plebiscyt. Do 11 października na stronie internetowej www.regiobohater.pl można zapoznać się z dokonaniami 100 bohaterów oraz oddać głos na jedną spośród osób z każdego województwa, która najbardziej zasłużyła na miano REGIObohatera.

REGIObohater ma popularyzować wiedzę

Kampania REGIObohater objęta jest Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Partnerem akcji jest Agencja Rozwoju Przemysłu – największy udziałowiec Przewozów Regionalnych i Program „Niepodległa”, a partnerem medialnym Grupa Wydawnicza Polska Press.

„Popularyzując wiedzę o regionalnych bohaterach chcemy przypomnieć, że odzyskanie niepodległości po 123 latach zniewolenia zawdzięczamy nie tylko powszechnie znanym z kart historii postaciom, takim jak Józef Piłsudski, czy Ignacy Jan Paderewski. Nie mniej ważni są bohaterowie, którzy swoje życie poświęcili walce lub budowaniu świadomości narodowej w regionach, pośród lokalnych społeczności” – mówi Krzysztof Zgorzelski, prezes Przewozów Regionalnych. „Organizując tę akcję chcemy także podkreślić silne przywiązanie marki POLREGIO do Polski, jej historii oraz patriotyzmu” – dodaje.

Głosowanie na 16 spośród setki

Rozpoczęta dziś kampania REGIObohater potrwa do 11 października. W tym czasie na stronie www.regiobohater.pl będzie można zapoznać się z dokonaniami 100 lokalnych bohaterów wybranych przez Radę Programową postaci REGIObohaterów. W skład Rady Programowej weszli: Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (przewodniczący Rady Programowej), Dariusz Gwizdała – Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Michał Góras – Szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Andrzej Kensbok – Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

„Stulecie odzyskania niepodległości to rocznica, która wymaga należytej oprawy. Jako większościowy udziałowiec Przewozów Regionalnych, aktywnie włączmy się w jej obchody. Sposób uczczenia tej daty, zaproponowany przez Spółkę jest unikatowy. Warto przypominać nie tylko o wielkich postaciach, ale także o tych, które do tej pory znane były lokalnie, a ich wkład w rozwój niepodległej Polski był równie ważny” – powiedział Andrzej Kensbok, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu.

Pociągi Polregio z imionami bohaterów i wizualną identyfikacją

W toku głosowania, które potrwa od 11 września do 11 października, dla każdego województwa zostanie wybrana postać jednego bohatera, którego imieniem nazwany zostanie pociąg POLREGIO. Ogłoszenie wyników plebiscytu nastąpi do 15 października. W każdym z regionów wybrany pociąg zyska oprawę wizualną z oznaczeniem REGIObohatera.

Wraz z oddaniem głosu uczestnik konkursu będzie miał możliwość uzasadnienia swojego wyboru. Spośród nadesłanych zgłoszeń Rada Programowa wyłoni i do 25 października ogłosi łącznie 116 laureatów, w tym odpowiednio 16 laureatów nagrody głównej (po jednym na dany region) i 100 wyróżnionych. Laureaci nagrody głównej otrzymają czytnik e-book Kindle, specjalne zaproszenie do uczestnictwa z osobą towarzyszącą w konferencji prasowej inaugurującej akcję REGIObohater wraz z zaproszeniem na uroczysty lunch w Pałacu Belwederskim. Pozostałych stu wyróżnionych otrzyma zestaw gadżetów.