Poezja to nie tylko wiersze

„Litery i Symbole – wystawa konkretnej poezji” to ekspozycja prac, których autorem jest Juliusz Erazm Bolek, zaprzyjaźniony z portalem WaszaTurystyka.pl, laureat nagrody Światowego Dnia Poezji, ustanowionego UNESCO.

Wernisaż wystawy odbędzie 1 lipca o godz. 19 w Galerii Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska 2.

Juliusz Erazm Bolek wraca do swoich zainteresowań związanych z wizualizacją poezji. W tym celu odświeża swój romans z eksperymentami formalnymi. Będzie się o tym można niebawem przekonać odwiedzając jego nową wystawę. Juliusz Erazm Bolek jest poetą słowa oraz poetą obrazu. Znany jest ze swych plakatów poetyckich i innych eksperymentów artystycznych, m. in. dokonań związanych z konkretną poezją. Są to bardzo ciekawe pomysły graficzno-konceptualne. Taka ekspresja artystyczna, w historii sztuki, ma wielowiekową tradycję, choć stale znajduje się poza głównym nurtem.

Cytowany przez portal kurier365.pl, Juliusz Erazm Bolek, powiedział: „Do ponownego zainteresowania się poezją konkretną skłonił mnie pobyt w Dreźnie. Miałem tam okazje zetknąć się z twórczością Stanisława Drożdża. Ta okoliczność przypomniała mi, że sam swego czasu miałem romans z poezją konkretną i postanowiłem do tej miłości powróć.”

Poezja konkretna to nurt we współczesnej poezji eksperymentalnej, którego przedstawiciele czynią tworzywem działań poetyckich znaki językowe ujmowane tak, by maksymalnie funkcjonalna stała się ich “materialność”, tzn. jakości wizualne lub dźwiękowe, natomiast wyłączeniu ulegały ich możliwe odniesienia do świata zewnętrznego i funkcja ekspresywno-impresywna. Budulcem tekstów poezji konkretnej są bądź graficzne reprezentacje owych znaków (a więc litery i ciągi liter – wśród nich także ułożone w słowa). W utworach poezji konkretnej znaki literowe i ich ciągi występują często w towarzystwie znaków interpunkcyjnych i diakrytycznych, cyfr, symboli matematycznych itp. Wszystkie są traktowane w jednakowy sposób: jako elementy układu, którego sens rodzi się z ich wzajemnych odniesień na płaszczyźnie. Utwory poezji konkretnej to swego rodzaju koncepty graficzno-semantyczne, koncepty wykorzystujące efekt samoznaczenia znaków, które uwolnione od swoich znormalizowanych (uprzednich) zobowiązań komunikacyjnych, uporczywie odsyłają do samych siebie, do swojej fizycznej obecności w obrębie danego uporządkowania. W Polsce za najwybitniejszego twórcę poezji konkretnej, o międzynarodowej sławie, uważa się Stanisława Drożdża. Artysta zmarł w 2009 roku.

Wystawa będzie udostępniona publiczność od 2 lipca do 31 lipca 2017 roku w godz. 11.00 – 18.00 w Galerii Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska 2.

http://www.cpk.art.pl/http://www.cpk.art.pl/