Podsumowanie tegorocznej edycji City Helpers

fot. Ela Marchewka

W tegorocznej edycji programu City Helpers podjęto ponad 31 tys. akcji. Cztery miesiące pracy miejskich pomocników polegało głównie na udzielaniu informacji, polecaniu atrakcji turystycznych i wydarzeń kulturalnych oraz pomaganiu nie tylko turystom, ale też mieszkańcom. Równocześnie pilnowali respektowania zasad obowiązujących w Krakowie i monitorowali na bieżąco przestrzegania przepisów Parku Kulturowego Stare Miasto.

Turyści bardzo pozytywnie reagowali na pomoc ze strony City Helpersów. Widoczne było też zainteresowanie ich pracą wśród mieszkańców. Nie tylko aktywnie korzystali z ich usług, pytając o rekomendowane wydarzenia kulturalne, ale również współpracowali z nimi, powiadamiając o łamaniu zasad Parku Kulturowego, czy odsyłając turystów szukających informacji do stanowiska City Helpersów.

Program w liczbach

W ciągu prawie czterech miesięcy swojej pracy City Helpers podjęli ponad 31 tys. akcji. W tym 15349 osobom udzielili informacji, a 1958 różnego rodzaju pomocy. Przeprowadzili 1827 udanych interwencji w sprawie zakłóceń porządku publicznego, w tym 197 we współpracy ze Strażą Miejską oraz wychwycili 2950 przypadków dotyczących łamania przepisów na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto, które dotyczyły głównie wystawiania reklam w postaci tzw. „potykaczy” oraz głośnej muzyki z lokali. 9026 osób podeszło do CH w poszukiwaniu informacji. Dane pochodzą z aplikacji, z której korzystali CH w celu cotygodniowego raportowania działań.

  • liczba osób, którym udzielono informacji – 24375
  • liczba osób, którym udzielono różnego rodzaju pomocy –1958
  • liczba odnotowanych spraw dot. zakłócania porządku – 1630
  • liczba interwencji z telefonem do Straży Miejskiej – 197
  • liczba interwencji dotyczące parków kulturowych (głównie potykacze i muzyka z lokalu) – 2950

Udzielanie informacji i pomocy

W ciągu dnia City Helpersi udzielali przede wszystkim informacji turystycznej. Goście pytali głównie o najbardziej znane atrakcje, takie jak Wawel, Fabryka Schindlera, Muzeum Auschwitz-Birkenau, czy Muzeum Narodowe.

Bardzo często ze strony turystów oraz mieszkańców padały pytania o wydarzenia kulturalne aktualnie odbywające się w mieście, zwłaszcza imprezy plenerowe festiwale, koncerty, kino letnie. Pytano też o wystawy i godziny otwarcia muzeów. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się Wianki oraz Wielka Parada Smoków, Summer Jazz Festival, Parada Nowoorleańska, Festiwal Kultury Żydowskiej, czy Etno Kraków.

W miarę upływu wakacji i wzrastania ruchu turystycznego z wyraźnie rosnącą liczbą zagranicznych turystów, szczególnie w obrębie Rynku Głównego, pojawiały się liczne pytania o propozycje tras spacerowych oraz o atrakcje dostosowane do osób anglojęzycznych.

Oprócz informacji turystycznej CH udzielali również porad o innym charakterze. Na początku programu dużo pytań mieli goście z Ukrainy. Najczęściej poszukiwali informacji o miejskich instytucjach i urzędach, państwowych placówkach. Pytali także o dojazd do punktów wydających PESEL czy innych punktów pomocowych, w których można wyrobić dokumenty, a także jak trafić na Dworzec Główny, czy lotnisko.

Park Kulturowy – potykacze i handel z ręki

City Helpersi dbali również o przestrzeganie zasad Parku Kulturowego. Kontrolowali liczbę i rozmieszczenie reklam w postaci tzw. potykaczy na obszarze Starego Miasta, monitorowali zabronione działania (np. handel na ulicy bez pozwolenia, używanie podświetlanych obiektów reklamujących na zewnątrz budynków), zwracali uwagę osobom w kryzysie bezdomności na nieodpowiednie zachowanie. W niektórych przypadkach konieczna była interwencja Straży Miejskiej.

W ramach akcji City Helpers widać trwałą zmianę zachowań krakowskich przedsiębiorców w zakresie reklam – potykaczy na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto – zauważalna jest dużo mniejsza liczba tego rodzaju reklam pojawiających się w przestrzeni miejskiej.

Defibrylator i Pierwsza pomoc

CH często udzielali pierwszej pomocy w przypadku urazów, potłuczeń, a także zasłabnięć. Dzięki fundacji Ratuj Życie mogli też przeprowadzić akcję przy użyciu defibrylatora. Urządzenia AED przez cały czas było dostępne w rowerze cargo stojącym na Rynku Głównym.

Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021–2028 i #RespectKrakow

Program City Helpers 2022 realizowany był w Krakowie już po raz drugi. Projekt wpisuje się
w rekomendacje „Polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021–2028” i jest częścią szerszej akcji #RespectKrakow, podjętej przez miasto w 2019 r., która ma zwrócić uwagę turystów, że Kraków to także dom dla tysięcy mieszkańców.