Podpisano rozporządzenie w sprawie cyfrowego certyfikatu covid-19 UE. Ścieżka legislacyjna zakończona

Podpisanie rozporządzenia w sprawie certyfikatu covid-19
Podpisanie rozporządzenia w sprawie certyfikatu covid-19 / fot. ec.europa.eu

Przewodniczący trzech instytucji UE – Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej – wzięli dziś udział w oficjalnej ceremonii podpisania rozporządzenia w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19, kończąc tym samym proces legislacyjny.

Przewodniczący David Sassoli i Ursula von der Leyen oraz premier António Costa stwierdzili:

“Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 jest symbolem tego, czym jest Europa. Europa, która nie słabnie, gdy zostaje wystawiona na próbę. Europa, która jednoczy i rozwija się w obliczu wyzwań. Nasza Unia ponownie pokazała, że gdy współpracujemy osiągamy najlepsze wyniki. Rozporządzenie w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19 zostało uzgodnione przez nasze instytucje w rekordowym czasie 62 dni. Podczas gdy pracowaliśmy w ramach procesu legislacyjnego, zbudowaliśmy również techniczny trzon systemu – unijną bramę sieciową, która funkcjonuje od 1 czerwca.”

“Możemy być dumni z tego wielkiego osiągnięcia. Europa, którą wszyscy znamy i której powrotu wszyscy pragniemy, to Europa bez barier. Unijne zaświadczenie ponownie umożliwi obywatelom korzystanie z tego najbardziej namacalnego i cennego prawa UE – prawa do swobodnego przemieszczania się. Podpisane dziś rozporządzenie umożliwi nam bezpieczne podróżowanie tego lata. Dziś wspólnie potwierdzamy przywiązanie do otwartej Europy.”

Ułatwić podróżowanie po UE

Celem unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19 jest ułatwianie swobodnego przemieszczania się w obrębie Unii podczas pandemii koronawirusa. Wszyscy Europejczycy mają prawo do swobodnego przemieszczania się, również bez zaświadczenia, ale dokument ten ułatwi podróżowanie, zwalniając ich posiadaczy z ograniczeń takich jak kwarantanna.

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 będzie dostępne dla wszystkich oraz:

  • będzie obejmować zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19, zaświadczenie o wyniku testu i zaświadczenie o powrocie do zdrowia;
  • będzie bezpłatne i dostępne we wszystkich językach UE;
  • będzie dostępne w formacie cyfrowym i papierowym;
  • będzie bezpieczne i będzie zawierać kod QR z podpisem cyfrowym.

Państwa członkowskie powstrzymają się od nakładania na posiadaczy unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19 dodatkowych ograniczeń podróży, chyba że są one konieczne i proporcjonalne do ochrony zdrowia publicznego.

Ponadto Komisja zobowiązała się do uruchomienia 100 mln EUR w ramach instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, aby wesprzeć państwa członkowskie w zapewnianiu przystępnych cenowo testów.

Od 1 lipca z cyfrowym zaświadczeniem covid-19

17 marca 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący utworzenia unijnego zaświadczenia COVID-19, aby obywatele mogli bezpiecznie korzystać z prawa do swobodnego przemieszczania się w UE podczas pandemii. 20 maja współprawodawcy osiągnęli wstępne porozumienie. 1 czerwca uruchomiony został techniczny trzon systemów – unijna brama sieciowa. Unijna brama sieciowa umożliwia weryfikację zabezpieczeń zawartych w kodach QR.

Po oficjalnym podpisaniu rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca, z sześciotygodniowym okresem stopniowego wprowadzania dla tych państw członkowskich, które potrzebują więcej czasu.

13 państw członkowskich już rozpoczęło wydawanie unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID-19.

W Polsce ruszył elektroniczny certyfikat zdrowotny. Na razie bez aplikacji mobilnej