Podlasie walczy o pozytywny wizerunek. Zasięgi w mediach osiągnęły wynik 46 mln

fot. Mateusz Butkiewicz / unsplash

W 2022 roku Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna zrealizowała szereg działań informacyjno-promocyjnych, których zadaniem było odbudowanie korzystnego obrazu regionu. Miały one także na celu zachęcenia turystów do wypoczynku w tamtych okolicach.

Raport wykonany przez Instytut Monitorowania Mediów podsumowuje obecność PROT w mediach w 2022 roku. Analizie poddano: Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną, hasło Podlaskie Travel oraz kampanię „Świat jak z Baśni – Podlaskie Travel”.

Łączna liczba publikacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wyniosła 1034. Przełożyło się to na zasięg wynoszący 45,7 mln, natomiast ekwiwalent reklamowy (AVE) wyceniono na 4,46 mln zł. Indeks AVE bywa stosowany jako indeks oceny efektywności działań PR, wyraża ilość pieniędzy, jaką należałoby wydać na publikację lub emisję danego przekazu, gdyby był on reklamą.

Informacje najczęściej pojawiały się w mediach o profilu ogólnoinformacyjnym (872 publikacji) i zasięgu ogólnokrajowym (732 publikacji). Większość publikacji miała neutralny (860 publikacji) lub pozytywny (32 publikacji) wydźwięk. Nie odnotowano publikacji o wydźwięku negatywnym.

Największy zasięg (37,4 mln kontaktów) osiągnęły publikacje w telewizji. Szczyt zasięgu przypadł na lipiec. W tym miesiącu wygenerowano też największy ekwiwalent reklamowy (1,28 mln zł).

Dominującym medium były serwisy społecznościowe. Liczba publikacji wyniosła 454 i wygenerowała zasięgi rzędu 381 tys. o łącznym ekwiwalencie reklamowym 98,1 tys. zł. Posty wywołały łącznie 20,3 tys. interakcji. Na końcu raportu zestawiono media i autorów z największą liczbą publikacji związanych z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną.

Bliżej na Podlasie nie da się: Podlaskie Wyprawy Odkrywców