PKS Polonus: z nami możesz zabrać psa i rower

archiwum PKS Polonus

Przewoźnik – jako jeden z nielicznych operatorów na krajowym rynku – umożliwia przewożenie zwierząt domowych na pokładach swoich autokarów, bilet dla psa kosztuje 30 proc. biletu normalnego. Zwierzęta podróżujące liniami PKS Polonus muszą być przewożone na kolanach pasażera, a do tego w specjalnych transporterach, umożliwiających bezpieczny przewóz. Nieco inaczej wygląda sprawa z psami, które w trakcie podróży powinny przebywać na podłodze autobusu. Dla bezpieczeństwa pozostałych pasażerów, czworonogi muszą mieć kaganiec. W tym przypadku nie obędziemy się również bez smyczy.
Wyjątek w regulaminie PKS Polonus stanowią psy ras uznanych za niebezpieczne oraz zwierzęta jadowite lub w inny sposób zagrażające życiu i zdrowiu człowieka. Tych niestety nie można wprowadzać na pokład autokaru. Podobnie sprawa ma się ze zwierzętami znacznych rozmiarów, które mogłyby utrudniać przechodzenie korytarzem autobusu. Co ważne – ograniczenia te nie dotoczą certyfikowanego psa przewoźnika, towarzyszącego osobie niewidomej.

Zwierzęta przewożone na podłodze autokaru – z wyjątkiem tych podróżujących w specjalnych pojemnikach na kolanach właściciela i psów-przewodników – muszą mieć swój bilet. Kupimy go w cenie 30 proc. wartości biletu normalnego na danej kursie. Gdyby jednak nasz podopieczny nie chciał podróżować na wspólnym siedzeniu lub podłodze, możemy rozsiąść się wygodnie na dwóch sąsiadujących miejscach. Wówczas konieczne będzie wykupienie pełnopłatnego biletu.
Wsiadając do autokaru PKS Polonus, poza biletem trzeba okazać kierowcy książeczkę potwierdzającą aktualne, obowiązkowe szczepienia lub świadectwo zdrowia, zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Z tego obowiązku zwolnieni są jednak właściciele certyfikowanego psa-przewodnika.

W przeciwieństwie do zwierząt, nasz rower trafi do luku bagażowego autokaru PKS Polonus, o ile będzie w nim wolne miejsce. Można go przewieźć bezpłatnie, pod warunkiem, że przednie koło zostanie zdemontowane i spakowane niezależnie, a obie części będą odpowiednio zapakowane (np. zafoliowane), tak aby jego przewóz nie zagrażał bezpieczeństwu przewozu pasażerów i ich bagaży.