PKP Intercity – 21,4 mln pasażerów w I półroczu

archiwum PKP Intercity

W pierwszym półroczu 2018 roku z usług przewoźnika skorzystało 21,4 mln podróżnych, o ponad milion osób więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

W całym ubiegłym roku pociągi PKP Intercity przewiozły 42,8 mln pasażerów, a w tym roku od stycznia do czerwca pociągami PKP Intercity podróżowało 21,4 mln osób, co oznacza ponad 5,5-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku.  Według danych Urzędu Transportu Kolejowego, od stycznia do maja 2018 roku, udział PKP Intercity jako trzeciej co do wielkości spółki na rynku, wyniósł 14,09 proc., podczas gdy rok wcześniej sięgnął 12,93 proc..

Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity, powiedział: „To kolejne dobre półrocze dla PKP Intercity. Cieszy nas to, że w liczba podróżnych rosła w każdym miesiącu. Te dane są dobrym prognostykiem i na kolejne miesiące. Liczymy, że rok 2018 ponownie okaże się rokiem kolei i zakończymy go ponownie z ponad 40 mln pasażerów na pokładach naszych pociągów.”

Praca eksploatacyjna od stycznia do czerwca wyniosła 30,2 mln pociągokilometrów, co jest wynikiem porównywalnym z 2017 rokiem (29 mln pockm).

Marek Chraniuk dodał: „Podobnie jak rok temu, wzrost przewozów pasażerskich w znacznej mierze wynika z mocnej pozycji spółki oraz większej liczby uruchamianych połączeń.”

W ciągu pierwszych miesięcy 2018 r. udział sprzedaży biletów zakupionych zdalnie wyniósł 42 proc., w porównaniu z 41 proc. w 2017 roku. Natomiast systematycznie spada sprzedaż w kasach. W pierwszym półroczu 2016 bilety w kasach zakupiło 54 proc. podróżnych, w 2017 roku ten kanał sprzedaży wybrało 50 proc. klientów, a w pierwszym półroczu 2018 roku już 46 proc. pasażerów.

W pierwszym półroczu 2018 r. z usług PKP Intercity skorzystało o blisko 30 proc. więcej seniorów i prawie 9 proc. więcej rodzin. Liczba przewiezionych czworonogów wzrosła w tym półroczu o 10 proc.. Zwiększyła się także o 18 proc. liczba przewiezionych rowerów, co wpisuje się w obecne trendy społeczne i rosnące zainteresowanie wyjazdami kolejowo – rowerowymi.

Spółka konsekwentnie realizuje największy program inwestycyjny w swojej historii pod nazwą „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”, który zakłada inwestycje na poziomie 7 mld zł do 2023 roku. Tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy bieżącego roku spółka podpisała 6 umów na zakup i modernizację taboru na łączną kwotę ponad 1,8 mld zł brutto, a jeśli PKP Intercity skorzysta z prawa opcji, wartość tych zamówień wzrośnie do ponad 2,7 mld zł brutto.

Marek Chraniuk skomentował: „Cieszymy się, że Polacy mają coraz większe zaufanie do kolei i jesteśmy dumni z rosnących wyników przewozowych. Liczymy na utrzymanie tego pozytywnego trendu. Dzięki realizacji strategii taborowej i modernizacji pociągów oraz stacji postojowych, kolej ma szansę stać się transportem przyszłości, wygodnym, bezpiecznym i ekologicznym.”

Do końca roku na inwestycje związane z modernizacją i zakupem taboru przewoźnik może wydać jeszcze do 362 mln zł. Obecnie zostały ogłoszone i czekają na rozstrzygnięcie przetargi na zakup
12 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych jeżdżących z prędkością maksymalną 160 km/h, modernizacje 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii ED74 i 20 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07 do prędkości 160 km/h. Dodatkowo jeszcze w 2018 roku ogłoszone mają zostać postępowania na zakup 10 lekkich lokomotyw manewrowych, zabudowę urządzeń pokładowych systemu ERTMS/ECTS w lokomotywach elektrycznych EU44 i modernizację 10 wagonów gastronomicznych.