PIT zaniepokojona likwidacją egipskiego Biura ds. Turystyki

Prezes Polskiej Izby Turystyki wystosował do Ambasadora Egiptu w Polsce list, w którym wyraża zaniepokojenie doniesieniami o planowanym zamknięciu zamknięcie Biura ds. Turystyki przy Ambasadzie Egiptu.

PIT zwraca uwagę na potencjalne konsekwencje takiej decyzji – jeśli doniesienia medialne o planowanej likwidacji Biura ds. Turystyki przy Ambasadzie Egiptu w Polsce są prawdziwe, wiadomość ta jest zła zarówno dla polskiej, jak i egipskiej branży turystycznej.
We4dług prezesa Pawła Niewiadomskiego, polscy touroperatorzy, promujący Egipt jako kierunek turystyczny, pozbawieni zostaną wsparcia dla swojej działalności. Obecnie, w świetle trudnej sytuacji geopolitycznej w regionie i napiętej atmosfery medialnej, związanej z podróżami do Afryki Północnej i na Bliski Wschód, najbardziej popularne kierunki turystyczne takie jak Egipt wymagają wzmożonego wsparcia promocyjnego na polskim rynku.
Jak podkreśla prezes POT w swoim piśmie, Zlikwidowanie Biura jest działaniem sprzecznym z obecnymi potrzebami zarówno polskiej, jak i egipskiej branży turystycznej.

Turystyka jest dla Egiptu jedną z podstawowych gałęzi gospodarki, a Polska jest piątym największym rynkiem turystyki przyjazdowej do tego kraju. W 2014 roku liczba Polaków wypoczywających na wakacjach w Egipcie przekroczyła 300 tysięcy.
Prezes Niewiadomski podkreślił w swoim liście olbrzymią rolę, którą odgrywa Biuro ds. Turystyki przy Ambasadzie Egiptu dla promowania tego kierunku turystycznego wśród Polaków. Ułatwianie polskim touroperatorom kontaktów z przedstawicielami egipskiej branży turystycznej, koordynacja działań marketingowych, organizacja workshopów i study tourów oraz stoisk na najważniejszych targach turystycznych w Polsce z pewnością przyczyniło się do zwiększenia dynamiki wzrostu liczby wyjazdów Polaków do Egiptu.

Jak zaznacza Paweł Niewiadomski, informacje dostarczane przez Biuro ds. Turystyki przy Ambasadzie Egiptu są dla polskich touroperatorów ważne szczególnie w obecnej sytuacji, gdy turystyka do krajów Afryki Północnej przechodzi trudności wynikające z zawirowań politycznych. Polska turystyka do Egiptu rozwija się dobrze, mimo negatywnego obrazu kraju kreowanego przez media masowe. Liczba wyjazdów Polaków do Egiptu utrzymuje się na zadowalającym poziomie w dużej mierze dlatego, że touroperatorzy korzystają w Polsce z pomocy wiarygodnego, łatwo dostępnego partnera, dzięki któremu mogą na bieżąco analizować sytuację w regionie.

Paweł Niewiadomski skonkludował w liście: „W tym kontekście decyzja o zlikwidowaniu polskiego Biura ds. Turystyki jest niezrozumiała. Przecież jeszcze niedawno Wasza Ekscelencja zapewniał na łamach mediów branżowych, że polski rynek jest dla egipskiej turystyki kluczowy. W jaki sposób Egipt zamierza dalej wspierać polskich touroperatorów promujących turystykę do Egiptu?”