PIT: rząd ma najgorszy z pomysłów na fundusz

archiwum PIT

Stabilne kursy walut, spokojna sytuacja w branży i wyższe sumy gwarancji zapowiadają udany sezon dla organizatorów turystyki wyjazdowej. Według Pawła Niewiadomskiego, prezesa PIT, mimo względnie spokojnej sytuacji na rynku, nie należy jednak rezygnować z dalszych prac nad stworzeniem funduszu gwarancyjnego. Tym bardziej że najnowsze pomysły strony rządowej co do jego kształtu są najgorszymi w historii prac nad tym pomysłem. W rozmowie z portalem WaszaTurystyka.pl prezes PIT opowiada również o zmianach w izbie i dalszych pomysłach na rozwój.

Ruszyła certyfikacja pilotów i przewodników turystycznych firmowana przez PIT. Co daje taki certyfikat, jakie jest nim zainteresowanie w środowisku pilotów i biur podróży? Czym różni się ten projekt od konkurencyjnych inicjatyw?

Pierwsze certyfikaty planujemy wydać po wakacjach. Certyfikacja kandydatów na pilotów wycieczek prowadzona przez PIT ma dwa główne cele. Pierwszy to standaryzowanie sposobu weryfikacji kompetencji zawodowych. Tak, aby każdy egzamin sprawdzał dokładnie tę samą wiedzę i umiejętności, zgodnie z profilem kompetencyjnym. Dzięki temu, każdy przystępujący do egzaminu będzie miał pewność, jakie są wymagania. To także istotne dla biur podróży, które zatrudniają pilotów. Jasny i klarowny system oceny kompetencji pilotów wycieczek jest rzetelną informacją dla pracodawców. Dzięki przyjętej metodzie certyfikat wydawany przez PIT zawsze będzie miał tę samą wartość.

Drugim celem jest pomoc organizatorom turystyki w rekrutacji pilotów wycieczek. Wiemy, że spośród kilkudziesięciu aplikacji trudno wybrać najlepszego kandydata. Wielu organizatorów turystyki nie ma możliwości finansowych, kadrowych czy czasowych, aby przeprowadzać rozbudowane procesy rekrutacyjne i w ten sposób dokładnie sprawdzać kwalifikacje potencjalnych pracowników. Pamiętajmy jednak, że organizator bierze odpowiedzialność za zapewnienie grupie opieki profesjonalnego pilota wycieczek. Dlatego nasz certyfikat ma pomóc w procesie zatrudniania nowego pracownika. Jest dla organizatora turystyki potwierdzeniem, że grono ekspertów pozytywnie zweryfikowało kompetencje zawodowe danej osoby. Następnie pracodawca może dokonać własnej weryfikacji wybranego obszaru wiedzy i umiejętności potrzebnej do realizacji konkretnej imprezy. To z pewnością obniży koszty i czas przeznaczony na proces zatrudniania pilotów. Zaproponowany przez nas system certyfikacji oraz inne tego typu inicjatywy oceni rynek. Zasadniczą różnicą między tym, co stworzyła Izba a innymi tego typu projektami jest to, że my nie zajmujemy się szkoleniami, tylko samą certyfikacją. Służy to zachowaniu neutralności. Organizowanie szkoleń przez ten sam podmiot, który wydaje potem certyfikat nie służy obiektywności, dlatego my zajmujemy się wyłącznie weryfikacją wiedzy.

 

Jaki to będzie sezon dla turystyki wyjazdowej?

Myślę, że udany. Wskazuje na to liczba sprzedanych imprez. Jak widać, klienci ufają biurom podróży, a Polacy coraz chętniej szukają u organizatorów zarówno zagranicznych, jak i krajowych ofert.

Na korzyść branży działa stabilny kurs walut a tym samym i rynek jest bardziej stabilny. Poczucie bezpieczeństwa zwiększa też fakt, że zaczęły obowiązywać nowe rozporządzenia dotyczące minimalnych sum gwarancji ubezpieczeniowej i bankowej. Zatem w razie jakiejś nagłej, nieprzewidzianej sytuacji związanej z którymś z polskich organizatorów turystyki, klient będzie lepiej zabezpieczony.

 

Jak w porównaniu z zeszłymi latami zmieniła się liczba osób kierujących do PIT zapytania i wątpliwości w sprawie działalności biur podróży? Czy w Pana ocenie świadomość klienta rośnie?

Rosnąca świadomość konsumencka to paradoksalnie pozytywny skutek upadłości biur podróży w 2012 r. Liczba zapytań znacząco wówczas wzrosła i teraz utrzymuje się na podobnym poziomie. To znak, że już nie tylko cena się liczy. Oczywiście nadal odgrywa pierwszorzędna rolę, ale przestała być jedynym czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze imprezy.

 

Co dalej z funduszem gwarancyjnym? Czy to już koniec, czy PIT podejmie jeszcze jakieś próby związane z tym pomysłem, czy też nadszedł czas, by ministerstwo ogłosiło, że pomysł upadł?

Fundusz gwarancyjny to istotny element systemu zabezpieczeń. Podkreślam – istotny element systemu – a nie oddzielny twór mający być panaceum na wszystkie niedoskonałości prawa obecnie regulującego działalność w biznesie turystycznym. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny połączony z nową Ustawą o usługach turystycznych to zdaniem PIT najlepszy sposób na właściwą implementację dyrektywy europejskiej i pełne zabezpieczenie turystów bez nadmiernego obciążania organizatorów turystyki.

Projekt ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym utknął w Komitecie Stałym Rady Ministrów. Na posiedzeniu 6 marca zdecydowano, że projekt trafi do ponownej analizy. Ma on być przedmiotem dodatkowych konsultacji na posiedzeniu Komitetu, jednak nie wyznaczono jeszcze konkretnego terminu tego posiedzenia.

Zamiast funduszu ogólnokrajowego, zaproponowano stworzenie funduszów regionalnych. Jest to najgorszy pomysł w historii prac nad funduszem, PIT będzie się mu sprzeciwiał.

Chciałbym jednocześnie podkreślić, że powstało już kilka wariantów pomysłu na fundusz. Nie jest tak, że Polska Izba Turystyki poprze każdy z nich. Od lat prezentujemy jedną spójną wizję tego, jak fundusz powinien wyglądać. Ten, który jest proponowany obecnie, jest nie do przyjęcia, podobnie jak nie do zaakceptowania był ogólnokrajowy fundusz przepływowy.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny ma wyprzedzać ewentualne bankructwa biur, a docelowo powinien zastąpić pierwszy filar zabezpieczeń. Najlepiej byłoby stworzyć taki model jak w Holandii. Powinien on działać tak, żeby po wypełnieniu kasy funduszu, przy braku upadłości, uczestnicy nie musieli więcej wpłacać składek.

 

Zaraz zaczną się wakacje sejmowe – na czym stanęły prace legislacyjne dotyczące prawa turystycznego?

Prace nad przygotowaniem nowej Ustawy o usługach turystycznych zostały wprawdzie rozpoczęte, ale to dopiero początek długiej drogi – MSiT jest na etapie wstępnych konsultacji. Projekt ustawy o TFG przygotowany przez MSiT nie uzyskał akceptacji i przynajmniej na razie nie trafił do Sejmu, tak więc parlamentarzyści nie mają na razie nad czym pracować.

PIT nie zmienił zdania – uważamy, że Turystyczny Fundusz Gwarancyjny powinien powstać, ale najwcześniej łącznie z ustawą o usługach turystycznych. W ustawie tej z kolei powinny zostać wprowadzone jednolite zasady prowadzenia biznesu dla różnych uczestników rynku. Chodzi mi głównie o równe zasady dla organizatorów turystyki, linii lotniczych oraz podmiotów oferujących pakiety dynamiczne.

 

Czemu zawdzięczamy zmiany w zarządzie PIT? Jakie były ich powody i jakie będą skutki tych zmian?

Zmiany w Prezydium i Radzie Naczelnej PIT były spowodowane rezygnacją jednego z wiceprezesów, Tomasza Czapli. Byliśmy z nim umówieni na dwa lata współpracy i termin ten właśnie minął. Tomasz Czapla ma obecnie więcej obowiązków w swojej firmie, która dynamicznie się rozwija.

Nowa Wiceprezes Izby Teresa Górecka to osoba z ogromnym doświadczeniem zawodowym, bardzo profesjonalnym podejściem i chęcią działania, już wcześniej mocno zaangażowana w tworzenie Kodeksu Etyki. Zatem pewne działania będą teraz prowadzone w szybszym tempie. Teresa Górecka, oprócz dalszych prac nad Kodeksem Etyki, zajmie się sprawami organizatorów turystyki wyjazdowej.

W wyniku rezygnacji Tomasza Czapli, do Rady Naczelnej PIT weszła również prezes Łódzkiego Oddziału PIT, Małgorzata Karwat. Jest to osoba niezwykle energiczna i kompetentna, a jej działalność w samorządach branżowych już od lat przynosi wymierne efekty. Jej obszar zainteresowania to turystyka dzieci i młodzieży. Jako Członek Rady Naczelnej PIT, Małgorzata Karwat będzie kontynuowała skuteczne działania w tym obszarze.

 

Czy w najbliższym czasie możemy się spodziewać kolejnych zmian personalnych, strukturalnych bądź strategicznych w PIT? Jeśli tak, to jakich?

W ramach działalności Izby, oprócz istniejących komisji stałych, powołujemy w miarę potrzeb nowe zespoły, które zajmują się konkretną problematyką, tak jak chociażby wcześniej wspomniany Zespół ds. Certyfikacji Pilotów, Rezydentów i Animatorów. Ta koncepcja się sprawdza i będzie kontynuowana.

PIT prowadzić będzie działalność gospodarczą. Pierwszym naszym projektem zarobkowym będzie certyfikacja pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, poza tym powstaje kilka projektów, które są obecnie w fazie dopracowywania.

 

Jaka jest kondycja finansowa izby? Czy PIT pracuje nad pozyskiwaniem nowych źródeł finansowania, a jeśli tak to jakich?

Sytuacja finansowa Izby jest stabilna, ale w dzisiejszych czasach to oczywiście nie wystarcza. Realizujemy projekty dofinansowywane przez Unię Europejską i poszczególne ministerstwa, zajmujemy się certyfikacją pilotów, rezydentów i animatorów, organizujemy kursy i szkolenia.

Rozmawiał: Adam Gąsior

Adam Gąsior

Redaktor naczelny portalu branżowego WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center