PIT: postulaty branży muszą być stonowane i realne

Logo PIT
Logo PIT

Polska Izba Turystyki zabrała głos w sprawie kryzysu wywołanego koronawirusem. W komunikacie skierowanym do członków Izby, PIT zwraca uwagę, że oczekiwania branży powinny być stonowane i realne, gdyż postulaty, które są oderwane od rzeczywistości tylko powiększają panikę i wprowadzają dodatkowe zamieszanie.

W komunikacie podpisanym przez prezesa Pawła Niewiadomskiego czytamy, że Izba zwraca uwagę, że branża turystyczna jest jedną z najbardziej wrażliwych gałęzi gospodarki, w związku z czym bezwzględnie należy wystrzegać się paniki, działań nieprzemyślanych i niespójnego przekazu.

Dalej czytamy:

PIT podjęła działania kryzysowe w czterech kierunkach:
1. Przystąpiliśmy do przygotowania głębokiej analizy prawnej obowiązków organizatora turystyki w związku z występowaniem koronowirusa w kontekście art. 47 ust. 4.
2. Specjalny zespół pracuje nad wnioskiem kierowanym do Premiera w sprawie wprowadzenia konkretnych działań ochronnych i wspierających branżę w tej kryzysowej sytuacji. Zwracamy uwagę, że oczekiwania branży powinny być stonowane i realne, gdyż postulaty, które są oderwane od rzeczywistości tylko powiększają panikę i wprowadzają dodatkowe zamieszanie.
3. Uruchomiono szereg kontaktów międzynarodowych, zarówno w ramach relacji bezpośrednich, jak również w ramach ECTAA, w celu monitorowania przygotowywanych rozwiązań kryzysowych dla branży turystycznej w pozostałych krajach Unii Europejskiej. W ramach aktywności w ECTAA prowadzony jest dialog z Komisją Europejską w sprawie możliwych rozwiązań ratunkowych dla branży na poziomie całej Unii Europejskiej.
4. Opracowano strategię przekazu medialnego. W związku z licznymi przekłamaniami i nieścisłościami medialnymi, Izba ograniczyła krótkie wypowiedzi dla mediów, które mogłyby być poddane niewłaściwej interpretacji.Zdaniem Izby nie jest w interesie organizatorów turystyki ani klientów wprowadzanie dodatkowego zamieszania medialnego lub uczestnictwo w spontanicznych dyskusjach medialnych na temat interpretacji prawa.

W celu zapobieżenia panice wstrzymującej rezerwacje imprez, Izba podkreśla, że:
– klient legalnie działającego biura podróży jest chroniony przed niewypłacalnością organizatora,
– jeśli klient obawia się wyjazdu, zawsze może zrezygnować z imprezy turystycznej za opłatą, a wielu organizatorów dodatkowo umożliwia klientom możliwość zmiany terminu lub miejsca docelowego,
– w przypadku spełnienia przesłanek art. 47 ust. 4 ustawy, ale wtedy i tylko wtedy, klientowi przysługuje zwrot wpłaty.

Bezwzględnie trzeba podkreślić, że dotyczy to bezpośredniego, faktycznego zagrożenia, takiego, jak np. wyjazd do stref objętych kwarantanną. Jest niezwykle istotne, aby klienci biur podróży byli przekonani, że nie będą zmuszani do wyjazdu w miejsca, w których występują faktyczne ogniska epidemii.