PIT organizuje szkolenie trenerów przewodników

Szkolenia dla trenerów przewodnictwa przeprowadzi World Federation of Tourist Guide Associations, organizacja zrzeszająca stowarzyszenia przewodnickie i przewodników indywidualnych w ponad 70 krajach.

Organizatorem jest Polska Izba Turystyki, która na ten cel pozyskała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W szkoleniach mogą wziąć udział aktywni przewodnicy turystyczni, którzy chcą zostać trenerami (instruktorami oraz obecni trenerzy przewodnictwa, którzy chcą udoskonalić swoje umiejętności i zdobyć akredytację World Federation of Tourist Guide Associations do szkolenia kandydatów na przewodników turystycznych w swoim kraju.

WFTGA jest organizacją non-profit i obecnie reprezentuje ponad 200 000 przewodników. Głównym celem World Federation of Tourist Guide Associations jest promowanie usług przewodnickich świadczonych przez osoby profesjonalnie przygotowane do wykonywania zawodu, a także reprezentowanie i wspieranie ich w prowadzonej działalności.
Po raz pierwszy kurs akredytowany przez WFTGA odbędzie się w Polsce. Polska Izba Turystyki pozyskała dotację od Ministerstwa Sportu i Turystyki na zorganizowanie najważniejszego programu szkoleniowego, który znajduje się w ofercie WFTGA. Jest to szkolenie dla trenerów przewodnictwa, tzw. „Train the Trainer”.

Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki, powiedział: „Absolwenci tego programu otrzymają tytuł „National Trainer” i będą mogli prowadzić szkolenia dla przewodników turystycznych zgodnie z międzynarodowymi standardami wykorzystując wiedzę i materiały World Federation of Tourist Guide Associations.”

Zaplanowano 2 szkolenia, które odbędą się w Warszawie w terminie 17-30 października. Jedna grupa 12-osobowa będzie miała zajęcia w języku angielskim z Lead International Trainer WFTGA. Druga grupa 12-osobowa będzie uczyć się po polsku, a zajęcia poprowadzi International Trainer WFTGA. W sumie na szkolenie zostaną przyjęte 24 osoby. Szkolenie trwa 14 dni i obejmuje: dwudniowe seminarium z zakresu komunikacji; specyfikę pracy przewodnika w mieście i poza miastem; w miejscach archeologicznych, historycznych i na szlakach tematycznych; muzeach i galeriach sztuki; miejscach sakralnych; parkach krajobrazowych i autokarze. Kształci także praktyczne umiejętności trenerskie w zakresie szkolenia kandydatów na przewodników turystycznych.
Dodatkowo uczestnicy szkolenia pozyskają wiedzę na temat: ochrony miejsc archeologicznych i historycznych oraz roli przewodnika turystycznego; uczenia się dorosłych; wytycznych WFTGA w sprawie szkoleń dla przewodników turystycznych. Zaplanowano także wykłady uzupełniające z zakresu psychologii grupy, różnic międzykulturowych, umiejętności biznesowych w zawodzie przewodnika turystycznego i tworzenia biznesplanu związanego z organizacją szkoleń.

Szkolenie kończy się egzaminem ustnym, pisemnym i praktycznym. Osoby, które zdadzą egzamin otrzymają tytuł trenera narodowego akredytowanego przez World Federation of Tourist Guide Associations.

Paweł Niewiadomski dodał: „Trenerzy, którzy zdobędą akredytację będą mogli prowadzić kursy dla kandydatów na przewodników turystycznych wykorzystując metody i materiały opracowane przez WFTGA. Mamy nadzieję, że to podniesie rangę kursów, a ich absolwenci będą profesjonalnie wykonywać swój zawód wykorzystując międzynarodowe standardy.”

Szkolenia World Federation of Tourist Guide Associations nie są tanie. Standardowa odpłatność za szkolenie „Train the Trainer” to ok. 1200-1600 euro, czyli od 5000 do 6500 zł. Dzięki pozyskaniu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także przeznaczeniu środków własnych z budżetu Polskiej Izby Turystyki, możliwe było zredukowanie kosztów ponoszonych przez Uczestnika. Odpłatność za polską edycję szkolenia wyniesie 1999 zł. Opłata obejmuje 14 dni szkoleniowych, przerwy kawowe i obiady każdego dnia, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie, egzamin końcowy i certyfikat WFTGA. Koszt wynika z rzeczywistych wydatków związanych z organizacją szkolenia. Należy podkreślić, że nie jest to przedsięwzięcie komercyjne.
www.certyfikacja.pit.org.pl.