PIT o nowej dyrektywie UE na Tour Salonie

„Nowa Dyrektywa UE – szanse i zagrożenia dla branży turystycznej. Prezentacja i dyskusja” to tytuł spotkania, które zorganizuje podczas targów TOUR SALON 2017 Polska Izba Turystyki.

Implementacja turystycznych do prawa polskiego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych w obszarze dotyczącym praw i obowiązków konsumentów korzystających z usług jest przedmiotem wielu dyskusji w branży. Pojawia się wiele pytań i obaw związanych z nowym projektem ustawy, który został skierowany do konsultacji publicznych.
Podczas targów TOUR SALON 2017 spotkają się przedstawicie biur podróży, specjaliści i we wspólnym gronie będą omawiać sprawy związane z dyrektywą, a wydarzenie poprowadzi Paweł Niewiadomski, prezes PIT, wiceprezes ECTAA.
Chętni mogą zadać pytanie przy rejestracji (w treści maila), dzięki temu konkretne zagadnienia będą omówiane podczas wydarzenia
Sobota 18.02.2017, godzina 11.00 |
Wstęp: udział w spotkaniu jest bezpłatny

Obowiązuje rejestracja [email protected]