PIT o bankructwie biura Alfa Star

PIT: Mamy nadzieję, że bankructwo Alfa Star, choć przykre dla klientów i branży, zmobilizuje polski rząd do przyspieszenia prac nad nowelizacją przepisów regulujących sposób zabezpieczania klientów na wypadek podobnych sytuacji.

Oto terśc komunikatu polskiej Izby Turystyki ws upadłości biura Alfa Star:

 

“Polska Izba Turystyki z przykrością informuje, że jedno z największych i najdłużej działających polskich biur podróży, Alfa Star S.A,. złożyło oświadczenie o niewypłacalności w związku z utratą płynności finansowej. Obecnie trwa uruchamianie przewidzianej prawem procedury realizowania gwarancji ubezpieczeniowej biura, z której pokryte mają zostać koszty ewentualnego sprowadzenia turystów do Polski oraz zwrócenia klientom wpłat i zaliczek na poczet imprez, które miały zostać przez Alfa Star zrealizowane. Beneficjentem gwarancji ubezpieczeniowej jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Gwarancja ubezpieczeniowa Alfa Star wynosi 20 mln zł.

Klienci, którzy mają podpisane umowy na realizację imprez turystycznych z biurem Alfa Star powinni zgłosić się do Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki UM: ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa. Tel. 022 5979500 w celu odzyskania wpłaconych środków. Na stronie internetowej urzędu można będzie pobrać stosowne formularze, służące do określenia wysokości roszczeń.
Klienci, którzy obecnie przebywają za granicą w ramach imprez turystycznych wykupionych w Alfa Star wrócą do Polski albo w terminie przewidzianym w umowie, albo we wcześniejszym. Ten zostanie im przekazany przez urząd marszałkowski. Wszystkie listy klientów wraz z informacją o tym, gdzie przebywają, organizator przekazał Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego.

Obecnie za granicą przebywa 1601 klientów Alfa Star. Z informacji przekazanych Izbie wynika, że zdecydowana większość z nich nie będzie musiała skracać wypoczynku. Ze wstępnych szacunków wynika, że suma gwarancji ubezpieczeniowej wystarczy na sprowadzenie tych spośród nich, którzy będą zmuszeni skrócić wypoczynek oraz na pokrycie wszystkich roszczeń klientów.

Polska Izba Turystyki przypomina jednocześnie, że już od 2009 roku apeluje do Ustawodawcy o naprawę przepisów regulujących sposób zabezpieczania interesów klientów na wypadek podobnych sytuacji. Upadki biur podróży zdarzają się co prawda rzadko, ale są zjawiskiem naturalnym i występującym w wielu krajach świata. Klienci organizatorów turystyki działających na terenie Unii Europejskiej zabezpieczeni są na wypadek bankructwa dyrektywą w sprawie podróży zorganizowanych. Nakłada ona na kraje członkowskie stworzenia finansowanego przez biura podróży systemu, w efekcie którego klienci nie odczuwali skutków ewentualnych bankructw.

Niestety, w Polsce przepisy te zostały wprowadzone w sposób niedoskonały. W wielu krajach Europy, gdy upada biuro podróży, dla klientów jest to niemalże niezauważalne. Systemy zabezpieczeń finansowane przez biura podróży działają na tyle sprawnie, że nie ma potrzeby sprowadzania do kraju turystów przebywających za granicą, a tym, którzy mieli wyjechać natychmiast zwracane są pieniądze, a nawet oferowane analogiczne imprezy z innymi organizatorami.

Niestety, jak wielokrotnie podkreślała Polska Izba Turystyki, polski ustawodawca już od lat zaniechał stworzenia w naszym kraju podobnie skutecznego systemu. Mamy nadzieję, że bankructwo Alfa Star, choć przykre dla klientów i branży, zmobilizuje polski rząd do przyspieszenia prac nad nowelizacją przepisów regulujących sposób zabezpieczania klientów na wypadek podobnych sytuacji.”