PIT ma nowego sekretarza generalnego, zmienił się też wiceprezes

Paweł Radoliński, sekretarz generalny Polskiej Izby Turystyki
Paweł Radoliński, sekretarz generalny Polskiej Izby Turystyki / fot. archiwum prywatne

Zaszły zmiany w składzie rady i zarządu Polskiej Izby Turystyki po rezygnacji Grzegorza Baszczyńskiego ze stanowiska prezesa Rainbow. Organizacja zatrudniła też sekretarza generalnego – został nim Paweł Radoliński, menedżer związany uprzednio m.in. z TUI, Gromadą i HRS.

Rada PIT dokooptowała do swojego składu Macieja Szczechurę – prezesa Rainbow Tours S.A., w miejsce Grzegorza Baszczyńskiego, który złożył rezygnację z członkostwa w Radzie i z funkcji wiceprezesa PIT z dniem 30 czerwca 2023 roku. Rada wybrała ze swojego składu Macieja Szczechurę na wiceprezesa organizacji.

Powołano także Pawła Radolińskiego na funkcję sekretarza generalnego Izby na miejsce Pawła Niewiadomskiego, który zrezygnował z tej funkcji z dniem 23 lipca 2023 roku. Nowy podział obowiązków w zarządzie izby będzie przedmiotem obrad podczas kolejnego posiedzenia zarządu izby w sierpniu 2023 roku.

Paweł Radoliński to manager sprzedaży korporacyjnej z udokumentowaną historią pracy w branży technologii i usług informatycznych. Specjalista ds. sprzedaży opartej na danych, wyszkolony w negocjacjach i sprzedaży międzynarodowej. Profesjonalista w zarządzaniu projektami, rozwoju biznesu i narzędziach online. Wielokrotnie nagradzany za najlepsze wyniki zespołowe oraz osobiste.

Swoją przygodę z turystyką zaczynał jako pilot wycieczek zagranicznych oraz rezydent biura TUI, dla którego uczestniczył w otwarciu pierwszego TUI Centrum Podróży w Polsce. W OST Gromada zmieniał politykę sprzedażową i marketingową dla całej grupy hoteli i biur podróży oraz walczył o nowy wizerunek i standard obsługi gości.

Najdłużej, bo prawie 14 lat działał w HRS – Hotel Reservation Service, gdzie jako współzałożyciel biura w Polsce, Czechach, na Węgrzech i w Rumunii był odpowiedzialny za opracowanie i egzekwowanie regionalnej strategii rozwoju biznesu w obszarach sprzedaży pośredniej i bezpośredniej. Tutaj właśnie nawiązywał i utrzymywał relacje z firmami korporacyjnymi oraz międzynarodowymi i lokalnymi partnerami GDS i TMC w Europie Wschodniej.

Doradzał największym firmom odnośnie polityki podróży służbowych jak i w wyborze odpowiedniego narzędzia online typu OBT.