PIT: kierowcy będą jeździć przez Niemcy bez płacy minimalnej

materiały prasowe

Po wielu zabiegach, m.in. Europejskiego Stowarzyszenia Touroperatorów i Agentów Turystycznych ECTAA, rząd zawiesi stosowanie ustawy o płacy minimalnej wobec firm, które realizują na terenie Niemiec usługi transportowe w ramach tranzytu. 20 lipca Niemcy poinformowały o tym Komisję Europejską a Polska Izba Turystyki, która zabiegała o zmianę przepisów za pośrednictwem ECTAA, przekazał mediom komunikat. Informacja pochodzi ze źródeł dyplomatycznych i została przekazana Polskiej Izbie Turystyki przez ECTAA. Polska Izba Turystyki intensywnie zabiegała o przeprowadzenie tych zmian. Prezes PIT Paweł Niewiadomski wielokrotnie wypowiadał się na ten temat podczas posiedzeń ECTAA i innych spotkań na gruncie polskim oraz unijnym.
W komunikacie PIT czytamy m.in.: Dla przedsiębiorców turystycznych, którzy realizują imprezy turystyczne na terenie Niemiec w ramach tranzytu, niemieckie prawodawstwo jest niesprzyjające. Nakłada bowiem obowiązek przestrzegania ustawy o płacy minimalnej, nawet w przypadku gdy biuro podróży nie zatrudnia niemieckich kierowców. W efekcie, organizatorzy turystyki, którzy korzystają z tranzytu przez Niemcy, muszą ponosić dodatkowe koszty, co obniża ich konkurencyjność.
Sytuacja ta ulegnie jednak zmianie, z korzyścią dla przedsiębiorców. W wyniku inicjatywy m.in. Polskiej Izby Turystyki i ECTAA Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Niemcom odnośnie do stosowania ustawy o płacy minimalnej do firm działających w branży transportowej. Choć KE w pełni popierała wprowadzenie samej płacy minimalnej, uznała, że stosowanie jej w transporcie odbywającym się na terenie Niemiec skutkuje wprowadzaniem barier administracyjnych i uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie tego rynku na terenie Wspólnoty. Stwierdzono również, że obecny sposób stosowania zapisów ustawy powoduje, iż ograniczana jest wolność świadczenia usług.
O tym, kiedy dokładnie zaczną obowiązywać nowe przepisy poinformujemy gdy tylko znane będą dalsze szczegóły i terminy legislacyjne.