PIT będzie certyfikować pilotów

Polska Izba Turystyki już na przełomie roku planuje egzaminy dla pilotów wycieczek. W ten sposób projekt certyfikacji pilotów wszedł w fazę realizacji. Zainteresowanie certyfikacja jest duże.

Zawód pilota wycieczek był jednym z tych, które w roku 2014 zostały zderegulowane. Obecnie nie trzeba mieć ukończonych żadnych kursów, nie trzeba mieć legitymacji, by wykonywać zawód pilota. Deregulacja miała ułatwić dostęp zawodu młodym ludziom.
Oczywiście, natura nie znosi próżni i praktycznie od momentu wejścia w życie ustawy o deregulacji, organizacja, firmy, stowarzyszenia zaczęły ogłaszać swoje usługi – wydawanie certyfikatów pilotów.
Również PIT rozpoczęła rok temu prace nad projektem certyfikacji pilotów. Obecnie projekt wszedł w fazę realizacji. Opracowana została nowa metodologia egzaminowania. Najważniejsza jest umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce. Wszystkie pytania i zadania dopasowane są do realnych sytuacji, z którymi pilot wycieczek spotyka się każdego dnia. Dzięki temu wydawany certyfikat potwierdza wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu i stanowi istotne wsparcie dla pracodawców w procesie rekrutacji nowej kadry.
Czy certfikaty są komukolwiek potrzebne?
Okazuje się, że wielu pracodawców – organizatorów turystyki, mimo nowych przepisów, preferuje zatrudnienie osób posiadających „stare” uprawnienia, które nie straciły przecież ważności. Według PIT, adepci sztuki pilotażu mogą mieć trudności ze znalezieniem pracy, właśnie ze względu na brak dokumentu potwierdzającego ich przygotowanie do wykonywania zawodu. Organizatorzy turystyki bowiem nie mają ani czasu ani dodatkowych funduszy na przeprowadzenie profesjonalnego procesu rekrutacji, podczas którego można sprawdzić kompetencje zawodowe kandydatów i wybrać tego najlepszego, któremu powierzą obsługę swojej grupy. Dlatego tego więc, Polska Izba Turystyki zdecydowała się na przygotowanie projektu certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek, którego głównym celem jest wsparcie pracodawców w weryfikacji wiedzy i umiejętności osób rozpoczynających pracę w zawodzie.

Najważniejszą zaletą projektu certyfikacji jest sposób sprawdzania kompetencji zawodowych kandydatów – postawiono na praktykę! Na początku opracowano profil kompetencyjny pilota wycieczek, czyli wiedzę i umiejętności, które naprawdę są niezbędne w zawodzie. Następnie przygotowano pytania i ćwiczenia, które w praktyczny sposób sprawdzają pożądane kompetencje. Zdający podczas egzaminu będą wygłaszać komunikat (np. dotyczący zakwaterowania czy organizacji imprezy), rozmawiać z Klientem i rozwiązywać zgłaszane przez niego kwestie, prowadzić fragment trasy (w mieście i autokarze). Taki sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności kandydatów daje największą szansę na rzetelną ocenę ich przygotowania do wykonywania zawodu.

Tym samym certyfikat, sygnowany przez Polską Izbę Turystyki, będzie informacją dla pracodawców, iż przygotowanie zawodowe danego kandydata zostało sprawdzone podczas praktycznego, rzetelnego i ustandaryzowanego egzaminu. To wymierny zysk dla organizatorów turystyki, bowiem ułatwia rekrutację. Pracodawcy będą mogli skupić się na np. dopasowaniu pilota do programu i grupy.

Obecnie trwa nabór kandydatów na egzaminatorów, którzy będą uczestniczyć w projekcie certyfikacji. Egzaminatorzy wezmą udział w warsztatach, podczas których zapoznają się z nową metodologią egzaminowania.

Pierwsze egzaminy dla kandydatów na pilotów wycieczek zaplanowano pod koniec bieżącego roku.

Tomasz Rosset, sekretarz generalny PIT, powiedział: „Na rynku pojawiły się w tym roku oferty przyznawania certyfikatów. Część z nich to po prostu propozycje kupienia certyfikatów. U nas sytuacja jest klarowna: przejrzysty i kompetentny system sprawdzania wiedzy. Touroperatorzy zainteresowani zatrudnieniem pilotów, będą mieli pewność, że osoba legitymizujące się naszym certyfikatem przeszła egzamin praktyczny przygotowany przez fachowców.
Przypomnę, ze deregulacja miała na celu otwarcie niektórych zawódów, w tym zawodu pilota, dla młodych ludzi. Jednak biura zatrudniające pilotów wolą doświadczonych, sprawdzonych ludzi, nie mają czasu na eksperymentowanie ze świeżymi, niesprawdzonymi osobami. To właśnie PIT wyciąga rękę do młodych, chcących sprawdzić się w zawodzie pilota.
Oczywiście, certyfikat nie jest obowiązkowy, ale już po pierwszych sygnałach, że niedługo rozpoczniemy certyfikację, obserwujemy duże zainteresowanie. Wynika to choćby z faktu, że deregulacja zamiast poszerzyć rynek pilotów, pomniejszyła go. Młodym trudniej jest bez papierka zdobyć pracę. Co więcej, otworzyliśmy jednostronnie rynek dla pilotów z innych państw (podczas, gdy nasi nie mogą prowadzić wycieczek w wielu krajach europejskich), co jeszcze bardziej pomniejsza rynek. Nasz certyfikat umożliwi kandydatom na pilota sprawdzić się a biurom pozyskanie sprawdzonych pilotów. Chcemy współpracować z wyższymi szkołami (pierwsza już się do nas zgłosiła uczelnia bydgoska). Sądzę, ze na przełomie grudnia i stycznia rusza pierwsze egzaminy i przed sezonem letnim będziemy mieli pierwsze grupy pilotów z nowym certyfikatem z logo PIT.”
.