Piotr Henicz i Grzegorz Baszczyński wiceprezesami w nowym zarządzie PIT

Nowy zarząd PIT: Sebastian Nasiłowski, Grzegorz Chmielewski, Dariusz Wojtal, Andrzej Kindler, Paweł Niewiadomski, Grzegorz Baszczyński i Piotr Henicz/fot. MM

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Turystyki przyniosło zmiany w zarządzie izby oraz w strukturze i sposobie finansowania organizacji. Większe zaangażowanie dużych touroperatorów na poziomie strukturalnym to najważniejsza z nich. Nowymi wiceprezesami zostali dwaj przedstawiciele touroperatorów: Grzegorz Baszczyński, prezes Rainbow i Piotr Henicz,wiceprezes Itaki.

Czterej reprezentanci touroperatorów: Piotr Henicz, wiceprezes Itaki, Grzegorz Baszczyński, prezes Rainbow, Tadeusz Milik, prezes Furnel Travel i Sebastian Nasiłowski, prezes Tourist Polska, zostali wybrani do Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki.

Nowi członkowie zostali wybrani przez 104 uczestników Zgromadzenia (oddano 103 ważne głosy).

Grzegorz Baszczyński otrzymał 98 głosy, Piotr Henicz – 99, Tadeusz Milik – 91, Sebastian Nasiłowski – 93.

Podczas krótkiej dyskusji przed głosowaniem, Cezary Kasprowicz, powiedział: „Musimy się przeciwstawiać mediom piszącym nieprawdę o sytuacji w turystyce. Oprócz WaszaTurystyka.pl i turystyka.rp, inne media przedstawiają niespójne wiadomości każdego praktycznie dnia. Podobny chaos informacyjny panuje w naszym rządzie.”

Z kolei Krzysztof Maziński zaznaczył, że powstanie podczas pandemii inicjatyw oddolnych i organizacji, wynikało z niedostatecznej polityki informacyjnej PIT. “To, że nie informowaliśmy na bieżąco naszych członków, a także branży, było błędem. Popatrzmy, na czym wypłynął Andrzej Wnęk reklamujący się w social mediach czy też jak działał medialnie Tugether, ogłaszający każde swoje posunięcie i wystąpienie.”

Nowymi członkami (6 osób) Komisji Rewizyjnej zostali Remigiusz Drożdż – 95 głosów, Andrzej Górski – 94, Jarosław Grabia – 92, Jolanta Kondys-Sikora – 96, Anna Kuś – 96, Przemysław Zbytek – 96. Przewodniczącą została Anna Kuś.

Paweł Niewiadomski przestawił propozycje zmian w statucie: Wśród najważniejszych wymienić należy: ujednolicenie kadencji władz oddziałów z kadencją PIT, możliwość zdalnego procedowania, zapewnienie możliwości głosowania tajnego w sposób zdalny. Ważną zmianą jest również umożliwienie izbie powołania oddziałów branżowych, na podstawie uchwały rady. Po wysłuchaniu argumentacji mecenasa Leszka Miłosza, zmiany zostały przegłosowane. 

Przyjęty został również budżet PIT przedstawiony przez skarbnika Sebastiana Nasiłowskiego – koszty wyniosły 1 284 598 zł. Rezerwa budżetowa wynosi ponad 123 tys. zł.

Po zakończeniu walnego zgromadzenia PIT odbyło się pierwsze posiedzenie nowej rady izby, podczas którego ukonstytuował się zarząd nowej kadencji. W jego skład weszli: Piotr Henicz (wiceprezes), Grzegorz Baszczyński (wiceprezes), Sebastian Nasiłowski (skarbnik), Andrzej Kindler (wiceprezes), Dariusz Wojtal (wiceprezes) i Grzegorz Chmielewski (wiceprezes).

Wybory na prezesa PIT: Paweł Niewiadomski na trzecią kadencję