Naukowo o bezpieczeństwie klientów firm turystycznych

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji wraz z Turystyczną Organizacją Otwartą zorganizowała w lutym po raz pierwszy ogólnopolską konferencję naukową, którą w całości poświęcono zagadnieniom o ochronie praw konsumenta imprez turystycznych.

Konferencja podjęła wieloaspektową dyskusję co do skuteczności obowiązujących regulacji, planowanych zmian, największych mankamentów i braków, implementacji przepisów wspólnotowych oraz codziennej praktyce ich funkcjonowania na polskim rynku turystycznym. Program konferencji został podzielony na trzy panele: działalność turystyczna i jej znaczenie dla gospodarki, wybrane elementy umów i procedury cywilnej w działalności turystycznej oraz wybrane elementy ochrony prawnej podróżnego.

Wydarzenie rozpoczęte zostało przemówieniem rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, prof. Waldemara Gontarskiego. Prelegentów od strony naukowej reprezentowali m.in. dr Bartłomiej Walas i prof. Hanna Zawistowska, a od strony praktycznej wypowiedział się również Dominik Borek, dyrektor departamentu turystyki, który wygłosił referat o Międzynarodowym Kodeksie Ochrony Turystów jako źródle ochrony praw konsumentów.

Natomiast Alina Dybaś-Grabowska, prezeska TOO wyjaśniła problematyczne aspekty w realizacji ustawy turystycznej oraz jej wadliwe zapisy. Wśród poruszonych tematów pojawiły się też takie zagadnienia jak odpowiedzialność organizatorów turystyki oraz jakie są popełniane najczęstsze błędy podczas reklamacji od strony konsumenta i organizatora imprezy.

W drugim dniu wydarzenia zorganizowana została debata z przedstawicielami branży, w której zostały podniesione tematy związane z wpływem niejasnych lub niemożliwych do zrealizowania przepisów jakie są zawarte w Ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. W dyskusji uczestniczyli: Iwona Masłowska – członek zarządu TOO, Maciej Nykiel – prezes Nekera, Marcin Wujec – prezes Osat i Rafał Marek – prezes KIT.

W konferencji udział wzięli zarówno przedstawiciele środowisk naukowych, którzy zajmują się problematyką prawa turystycznego, ale też adwokaci i radcy prawni na co dzień spotykający się ze stosowaniem prawa przez sądy, biegli sądowi z dziedziny turystyki, rzecznicy konsumentów, przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przedstawiciele biznesu turystycznego oraz doktoranci zajmujący się tematyką tej dziedziny prawa.

Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, Kancelaria Dubois i Wspólnicy, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów i Krakowska Izba Turystyki.

Patronem medialnym wydarzenia był portal Waszaturystyka.pl