Pieniądze za wyjazdy odwołane przez pandemię zwrócone. Z TFZ pożyczono 223 mln zł

zwroty-tfg-pieniadze-odwolane-wyjazdy
fot. Michael Schwarzenberger / Pixabay

Ponad 223 miliony złotych wypłacił Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podróżnym, których imprezy turystyczne odwołano z powodu pandemii koronawirusa. UFG wypłaca w tej chwili ostanie środki i wysyła powiadomienia na konta podróżnych, których wnioski nie połączyły się z wnioskami przedsiębiorców turystycznych.

Podróżni będą mieli dwa tygodnie na poprawę swoich wniosków albo na kontakt z przedsiębiorcą turystycznym i wyjaśnienie wątpliwości. Ostatnim dniem rozpatrywania wniosków będzie 22 marca. Fundusz apeluje do podróżnych i przedsiębiorców o logowanie się na konta założone w portalu TFG i sprawdzanie wysłanych powiadomień.

298 biur pożyczyło na zwroty

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ogłosił datę zakończenia wypłat z wniosków złożonych do 31 grudnia ubiegłego roku przez podróżnych i przedsiębiorców turystycznych. Wnioski dotyczyły zwrotów środków wpłaconych przez podróżnych na imprezy turystyczne odwołane z powodu koronawirusa. Imprezy te miały odbyć się w okresie od 28 lutego do 1 października 2020 r. Do dziś UFG, obsługujący zwrot środków zgodnie ze stosowną ustawą, wypłacił ponad 223 miliony złotych.

Wnioski złożyło ogółem 298 przedsiębiorców i ponad 111 tysięcy osób, które zawarły umowę o udział w imprezie turystycznej. Przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski odpowiadają według szacunków wielu ekspertów przynajmniej za 80% rynku turystycznego w Polsce, rozumianego jako wyjazdy zagraniczne i krajowe (bez udziału firm, które zdecydowały się na samodzielne zwroty zaliczek).

Wypłacone przez UFG środki trafiły do kilkuset tysięcy osób, bo tylu mogły dotyczyć wnioski złożone przez ponad 100 tysięcy osób, które zawarły umowę o udział w imprezie turystycznej. Taka umowa dotyczyła najczęściej grupy podróżnych, tj. osób i podmiotów zawierających umowę o imprezę turystyczną oraz podróżujących z nimi członków rodziny, partnerów, pracowników czy znajomych. Dlatego UFG szacuje, że środki trafiły do kilkuset tysięcy osób.

Nadal są rozbieżności we wnioskach

W przypadku części wniosków wciąż występują rozbieżności między tym, co podali podróżni, a informacjami przekazanymi przez przedsiębiorców turystycznych. W takich przypadkach wnioski obydwóch stron umowy o imprezę turystyczną nie mogą się połączyć. Takie połączenie jest bezwzględnym wymogiem ustawowym umożliwiającym Funduszowi wykonanie zwrotu środków na rachunek wskazany przez podróżnego. To dlatego 5 marca Fundusz wysłał do przedsiębiorców turystycznych oraz podróżnych 23 tysięcy powiadomień dotyczących konieczności wykonania odpowiednich czynności ze złożonym wnioskiem.

UFG zachęca zatem wszystkie osoby, które nie otrzymały zwrotu wpłaconych środków do zapoznania się z treścią wysłanych powiadomień. Są one dostępne po zalogowaniu się na uprzednio założone konto użytkownika w Portalu TFG (www.tfg.ufg.pl). UFG informuje również, że brak podjęcia działań, o które proszony jest podróżny albo przedsiębiorca turystyczny, w terminie 14 dni od wysłania powiadomienia skutkował będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, a tym samym brakiem możliwości otrzymania zwrotu środków.

Wypłaty nie przekroczą 230 mln zł

Jak podkreślają przedstawiciele Funduszu, ręczna korekta złożonych wniosków i ręczne łączenie wniosków złożonych przez podróżnych z wnioskami złożonymi przez przedsiębiorców turystycznych jest działaniem wykraczającym poza ustawowe obowiązki Funduszu. W wielu przypadkach takie połączenie bez odpowiedniej współpracy podróżnych i przedsiębiorstw turystycznych będzie niemożliwe. UFG chce jednak wypłacić możliwie największą sumę pieniędzy z przewidzianych na ten cel 300 milionów złotych. Przedstawiciele UFG szacują, że łączna pula kwota wypłacona tytułem zwrotu środków nie przekroczy 230 milionów złotych. Fundusz przypomina, że zarówno dla podróżnych jak i przedsiębiorców funkcjonuje specjalna infolinia. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00, a jej numery to 22 255 23 23 lub 22 445 1234.