PHH wprowadza program grywalizacji „Ambasador”

Polski Holding Hotelowy wprowadza nowatorskie narzędzie rozwoju pracowników. Jest to pionierski program w branży hotelowej, dzięki któremu uczestnicy grywalizacji mogą zdobywać punkty oraz nagrody w zamian za określone postawy i aktywności. Spółka chce w ten sposób motywować i aktywizować pracowników, a także budować ich zaangażowania w rozwój społeczności PHH.

Wprowadzenie nowoczesnych narzędzi HR w naszej spółce to wyjście naprzeciw oczekiwaniom, jakie dostrzegamy obecnie na rynku pracy. Nasza firma to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą, dlatego ruszamy z innowacyjnym programem „Ambasador”, który jest dedykowany dla naszych pracowników. Dzięki temu rozwiązaniu chcemy motywować i aktywizować naszą załogę, a także wspierać jej zaangażowanie w rozwoju społeczności PHH – informuje Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego. – Poprzez udział w grywalizacji będziemy promować zarówno postawy propracownicze, jak i prospołeczne, bo wiemy, że dla każdego z nas niezwykle istotne jest środowisko pracy, w którym na co dzień przebywamy. W ten sposób chcemy też zaznaczyć, jak ważny wkład w budowaniu wizerunku firmy wnoszą wszyscy pracownicy, którzy poprzez podejmowanie określonych działań stają się jednocześnie ambasadorami PHH na zewnątrz.

„Ambasador” to program motywacyjny przeznaczony dla pracowników PHH. Uczestnicy grywalizacji w zamian za określone postawy i aktywności gromadzą punkty, które są wymieniane na nagrody pieniężne. Punkty można otrzymać między innymi za udział w wolontariacie społecznym lub ochotniczych służbach na przykład OSP, członkostwo w organizacjach pozarządowych o charakterze wolontariackim czy wyjątkową pomoc koleżeńską. Istnieje również możliwość zdobycia punków za wykonywanie obowiązków ponad standardowe zadania stanowiskowe lub profilaktykę zdrowotną na przykład szczepienie przeciw grypie, uzyskanie paszportu COVID-owego, oddanie krwi czy wpisanie do bazy DKMS.

Program ma dedykowaną stronę internetową, przez co w pełni wykorzystuje nowoczesne rozwiązania technologiczne i założenia ekologii poprzez realizację zgłoszeń w formie online, bez dodatkowego zużycia papieru. Z programu można korzystać również na wszystkich urządzeniach mobilnych. Obecnie program „Ambasador” działa w formie pilotażu w spółce PHH. W przyszłości może być również wprowadzony w pozostałych spółkach należących do grupy kapitałowej PHH.