PHH podaje wyniki za półrocze 2023. 117 mln zł przychodu i 75 proc. obłożenia

PHH wyniki polrocze 2023W pierwszym półroczu 2023 roku Polski Holding Hotelowy osiągnął wzrost przychodów operacyjnych i zysku netto w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy 2019 roku. Wzrosło także obłożenie pokoi i cena średnia.

Przychody operacyjne Polskiego Holdingu Hotelowego za pierwszą połowę 2023 roku wyniosły 117,4 mln zł, natomiast w analogicznym okresie 2019 roku były na poziomie 70,4 mln zł. Oznacza to, że po pierwszych sześciu miesiącach tego roku spółka osiągnęła przychody wyższe o 47 mln zł w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 roku.

Obłożenie wyższe o 3,8 proc. niż w 2019

Od stycznia do czerwca 2023 roku Polski Holding Hotelowy osiągnął najwyższą dotychczas frekwencję w porównaniu do lat poprzednich, przy rekordowej cenie średniej. Obłożenie pokoi w tym okresie wyniosło 75,44 proc. i wzrosło o 3,81 proc. w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy 2019 roku, gdy było na poziomie 71,63 proc. Z kolei cena średnia za pokój, w pierwszych sześciu miesiącach tego roku, wyniosła 379 zł, co oznacza wzrost o 74 zł w stosunku do pierwszego półrocza 2019 roku, gdy była na poziomie 305 zł.

Natomiast przychód operacyjny na dostępny pokój (TotalRevPAR) za pierwsze półrocze 2023 roku wyniósł 434 zł i wzrósł o 88 zł w odniesieniu do tego samego okresu w 2019 roku, gdy był na poziomie 346 zł.

Ponad 30 nowych projektów

“Po bardzo dobrym pierwszym kwartale tego roku mamy też rekordowe wyniki spółki za drugi kwartał. W tym roku Polski Holding Hotelowy odnotował po raz kolejny historycznie wysokie wyniki. Cieszą nas także dane dotyczące obłożenia, które w naszych hotelach PHH za pierwsze półrocze wyniosło 75 proc. i jest to najlepszy wynik, jaki odnotowaliśmy w tym zakresie. Dzisiaj nasza firma to jeden wielki plac budowy z ponad 30 projektami prowadzonymi jednocześnie w całej Polsce. Będą to perełki, takie jak wszystkie nasze w pełni zmodernizowane lub nowo wybudowane hotele” – podkreślił Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

“W pierwszym półroczu bieżącego roku spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 37,4 mln zł, co w porównaniu do tego samo okresu w 2019 roku stanowi wzrost o 38,3 mln zł. Z wypracowanego zysku PHH przeznaczy 5,6 mln zł na Fundusz Inwestycji Kapitałowych. – Jesteśmy coraz większą firmą hotelarską, dlatego na mocy ustawy jesteśmy zobligowani dzielić się naszym zyskiem, przekazując część wypracowanych przez nas środków między innymi na fundusze inwestycyjne. W 2022 r. z naszego zysku w wysokości 50,7 mln zł wypłaciliśmy na ten cel 8,5 mln zł. W tym roku, już po drugim kwartale, PHH przeznaczy 5,6 mln zł na Fundusz Inwestycji Kapitałowych. Naszą ambicją jest, aby do końca tego roku zwiększyć jeszcze wydatki na ten cel o 50 proc. w stosunku do tego, co przeznaczyliśmy w 2022 roku” – podsumował prezes PHH.