PHH: 54 mln zł przychodów w pierwszym kwartale

Polski Holding Hotelowy w pierwszych trzech miesiącach tego roku, osiągnął wzrost przychodów operacyjnych, zysku i wyniku EBITDA w porównaniu do I kwartału 2019 roku. Wzrosła także liczba gości w obiektach PHH, co przełożyło się na najwyższe obłożenie pokoi w historii spółki.

Przychody operacyjne za I kwartał 2023 roku wyniosły 54,2 mln zł i były wyższe o 24,4 mln zł w porównaniu do I kwartału 2019 roku.

W I kwartale 2023 roku spółka PHH osiągnęła zysk na poziomie 14 mln zł, co w odniesieniu do I kwartału 2019 r. stanowi wzrost o 18,3 mln zł. Z kolei wynik EBITDA był na poziomie sięgającym 10,4 mln zł i wzrósł o 8,6 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2019, kiedy osiągnął wartość 1,8 mln zł.

Obłożenie wyższe niż przed pandemią

“Te rekordowe wyniki finansowe w historii naszej spółki, pokazują, że przyjęta przez nas strategia i jej konsekwentna realizacja są skuteczne i przynoszą konkretne efekty. Ostatnie miesiące były też czasem intensywnej pracy, który przełożył się na bardzo dobre wyniki dla PHH, mimo tych jakże trudnych dla nas wszystkich okolicznościach, wynikających z toczącej się wojny w Ukrainie oraz wpływu tej sytuacji na turystykę w Polsce i kondycję branży hotelarskiej w naszym kraju. Szczególnie cieszy nas fakt, że po ciężkim czasie pandemii i okresowego zamknięcia hoteli, goście znowu wrócili do podróżowania, co również wyraźnie widzimy po najwyższym obłożeniu pokoi, jakie nasza spółka odnotowała w ostatnim czasie. Tylko w pierwszym kwartale 2023 roku w naszych hotelach obłożenie pokoi wyniosło prawie 74 proc. i jest to dotychczas najlepszy wynik, jaki nasza spółka odnotowała w tym zakresie” – podkreśla Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

W pierwszych trzech miesiącach 2023 roku spółka osiągnęła również najwyższą w swojej historii frekwencję w hotelach i obiektach PHH przy rekordowej cenie średniej. Obłożenie pokoi w I kwartale 2023 roku wzrosło o około 10 punktów procentowych w stosunku do I kwartału 2019 roku, gdy było na poziomie 64 proc. Z kolei cena średnia za pokój w pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniosła 349 zł. Oznacza to wzrost ceny średniej o 73 zł w stosunku do I kwartału 2019 roku, gdy była ona na poziomie 276 zł.