PFTW „Gospodarstwa Gościnne”: Podsumowanie i wyniki konkursu “Bezpieczna kwatera”

Konkurs miał na celu zidentyfikować i upowszechnić dobre praktyki w zakresie wdrożenia w wiejskiej bazie noclegowej działań związanych z podwyższonymi standardami epidemiologicznymi, a także wszelkimi działaniami polegającymi na dostosowania oferty do nowej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 oraz wymagań prozdrowotnych turystów.

W dniu 10 grudnia 2021 roku podczas XIX Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu pn. „Bezpieczna kwatera” oraz wręczenie nagród laureatom konkursu. Organizatorem konkursu była Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Do konkursu zakwalifikowało się 20 obiektów, których prezentacja odbyła się na stronie konkursowej.

Laureatów konkursu wybierali: Internauci oraz Kapituła Konkursu. W skład Kapituły weszli Przedstawiciel Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Centrum Doradztwa Rolniczego, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Kapituła brała pod uwagę działania podjęte przez właścicieli obiektu wynikające z obecnej sytuacji epidemiologicznej związanych w przygotowaniem obiektu oraz dobre praktyki związane z funkcjonowaniem obiektu w dobie pandemii COVID – 19.

 

Laureatami Konkursu pn. „Bezpieczna Kwatera” według oceny Kapituły zostali:

1 miejsce – Łopusze województwo małopolskie

2 miejsce – Jarzębinka województwo pomorskie

3 miejsce – Stokrotka województwo lubelskie.

 

W głosowaniu internautów laureatami konkursu zostali

1 miejsce – Osada Stara Baśń z województwa pomorskiego

2 miejsce – Arenda z województwa małopolskiego

3 miejsce Borzęckie Zalipie z województwa małopolskiego.

 

Prezentacje Laureatów konkursu dostępne są na kanale You Tube – Odpoczywaj na wsi.

Zaprezentowane przez uczestników konkursu rozwiązania wynikające z pandemii COVID-19 powinny stać się inspiracją dla innych kwaterodawców oraz zachętą do wypoczynku na polskiej wsi przez turystów.