PAŻP: to nieprawda, że wycofujemy się z porozumień z kontrolerami

fot. L.Filipe C.Sousa / unsplash

PAŻP wciąż prowadzi rozmowy z kontrolerami ruchu lotniczego, które zgodnie z harmonogramem prac mają zakończyć się 25 czerwca. Agencja wydała specjalne oświadczenie zapewniając, że nie wycofuje się z wcześniejszych porozumień.

Rozejm pomiędzy kontrolerami a PAŻP trwa od końca kwietnia br. Podpisano wówczas wstępne porozumienie obejmujące wypracowanie nowych zasad odnoszących się m.in. do kwestii wynagrodzeń i regulaminu pracy.

W związku z wydanym w dniu wczorajszym oświadczeniem przez Annę Garwolińską, pełnomocniczkę Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu o wycofaniu się przez PAŻP z porozumienia, agencja zaprzeczyła tym doniesieniom.

Jak czytamy w komunikacie wydanym przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej:

„ZZKRL wraz z innymi związkami zawodowymi uczestniczy w procesie konsultacyjnym szeregu projektów dokumentów dotyczących organizacji pracy i systemu wynagradzania. Konsultacje obejmują również program rozwoju zawodowego, który ustabilizowałby kwestie pracownicze i zagwarantował bezpieczne funkcjonowanie służb ruchu lotniczego. Program umożliwiłby m.in. zaangażowanie pracowników o dużym doświadczeniu operacyjnym w proces szkolenia przyszłych kontrolerów ruchu lotniczego oraz sprzyjał wykorzystaniu wiedzy eksperckiej kontrolerów ruchu lotniczego w okołooperacyjnych obszarach funkcjonowania Agencji. O jego wdrożenie – wzorem odpowiedników PAŻP w innych krajach europejskich – ZZKRL zabiega od 2015 roku, kiedy to natężenie ruchu lotniczego rok do roku znacząco wzrastało.

Niezależnie od tego, prowadzimy obecnie rozmowy w kwestii kodeksu etyki, który został przez nas przygotowany w oparciu o najlepszą wiedzę i praktyki międzynarodowych podmiotów działających w branży lotniczej. Ma on na celu przywrócenie etosu pracy, który będzie m.in. chronił sygnalistów, dawał jasne wytyczne działania i skutecznie zapobiegał mobbingowi.

Pomimo ogromnej presji czasu, terminu 10 lipca jako ostatecznej daty podpisania porozumienia, zrobimy wszystko żeby uniknąć powtórki z kryzysu z początku maja br. Nie rezygnujemy równocześnie z odbudowania bezpieczeństwa na polskim niebie i sprawiedliwych zasad funkcjonowania Agencji.

Zawarcie porozumienie nie spowoduje też, że nie przestaniemy monitorować wszystkich aspektów wdrożenia wypracowanych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, w tym kwestii stosowania SPO, które jest dla nas  fundamentalnym aspektem, ponieważ od początku walczymy o bezpieczeństwo na polskim niebie oraz o powrót kultury bezpieczeństwa pracy”.

https://www.waszaturystyka.pl/nie-bedzie-paralizu-na-lotnisku-chopina-zarzad-pazp-zawarl-porozumienie-z-kontrolerami/