Paweł Cukrowski: atrakcyjność Mazowsza jest niewielka

AGA

Województwu mazowieckiemu jest niezbędny kluczowy produkt turystyczny – rdzeń, wokół którego obudują się inne produkty – powiedział Paweł Cukrowski dyrektor departamentu kultury, promocji i turystyki urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego podczas I Forum Promocji Turystycznej zorganizowanego przez portal WaszaTurystyka.pl.

W swojej prezentacji zatytułowanej „Turystyczna marka Mazowsze” podkreślił, że Mazowsze to specyficzny region. To najlepiej rozwinięty region Polski, położony centralnie, stolica województwa jest jednocześnie stolicą kraju. Mazowsze ma doskonałe połączenia komunikacyjne (m.in. dwa warszawskie porty lotnicze plus radomski), jest siedzibą silnych ośrodków akademickich, jest atrakcyjne inwestycyjnie a pod względem turystycznym – ma bogata ofertę turystyczną i kulturalną.
To region z niezwykłymi walorami krajobrazowymi, przyrodniczymi, z bogatą historią, posiadający na swoim terenie perły dziedzictwa kulturowego. Trzeba pamiętać, że dzisiejsze województwo mazowieckie łączy trzy różne kultury i tradycje: Mazowsza, Małopolski i Podlasia.
Jakie były cele strategii promocji województwa mazowieckiego? Przede wszystkim nadanie regionowi własnej, rozpoznawalnej twarzy, jasnego, wyraźnego wizerunku. Ponadto – repozycjonowanie Warszawy w stosunku do Mazowsza, ponieważ Warszawa jest częścią Mazowsza. Trzecim celem było wykreowanie regionu jako marki.
Paweł Cukrowski wymienił najważniejsze elementy: promowanie regionu pod historyczna nazwą Mazowsze (Mazovia) a marka Mazowsze ma być swoistym parasolem dla wszystkich działań w regionie. Konieczne jest stworzenie nowego systemu identyfikacji wizualnej marki Mazowsze a także wykreowanie w sensie merytorycznym i graficznym nowego wizerunku. Ostatnim elementem strategii jest przełożenie nowego wizerunku marli na działania komunikacyjne.

Jeśli chodzi o strategię rozwoju turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014-2020, to opiera się ona w następujących punktach:
rozwój turystyki w województwie musi opierać się na realistycznej ocenie sytuacji: atrakcyjność turystyczna jest niewielka;
województwu mazowieckiemu jest niezbędny kluczowy produkt turystyczny – rdzeń, wokół którego obudują się inne produkty.;
potrzebujemy silnej organizacji o cechach przedsiębiorczych, która mogłaby skutecznie koordynować działania;
w branży turystycznej postawę oczekiwania na dotacje musi zastąpić postawa przedsiębiorcza, kreatywna i otwarta na innowacje;
konieczna jest fundamentalna zmiana sposobu promocji turystycznej województwa, w tym rekonstrukcja systetmu informacji turystycznej;
wobec szczególnego potencjału turystycznego Warszawy, jest ona naturalnym kluczowym partnerem wojewódzkiej polityki turystycznej.

Paweł Cukrowski podkreślił: „Misja jest oczywista: turystyka ożywia region. Wytyczyliśmy w związku z tym obszary strategiczne: systemowe zarządzanie polityką turystyczną, dobry wizerunek Mazowsza, wzmocnienie branży turystycznej Mazowsza, aktywizacja turystyczna mazowieckiej młodzieży i większa spójność Warszawy i Mazowsza.”

Budowanie tożsamości regionalnej – wzmacnianie turystycznej marki Mazowsze odbywa się dzięki następującym działaniom:
Sejmik Turystyczny Województwa Mazowieckiego
Prezentacja Mazowsza na targach turystycznych
Otwarcie sezonu turystycznego na Mazowszu
Kongres Promocji Mazowsza
Konkursy turystyczne
Publikacje koordynacyjno-informacyjne
Patronat Marszałka województwa nad wydarzeniami organizowanymi w regionie
Edukację – m.in. akcje Z rodzina przez Mazowsze, Pokoloruj Mazowsze, konkurs fotograficzny Mazowsze bliskie sercu, konkurs dla szkół Szkołą województwa mazowieckiego aktywna turystycznie
Mazowiecki szlak tradycji
Szlaki tematyczne: Mazowsze na filmowo, Szlak I wojny światowej, Chopinowski, Bitwy Warszawskiej 1920, Książąt Mazowieckich
aplikację Play Mazovia