Osiem nowych filmów promujących w Holandii turystykę aktywną polskich regionów

Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Amsterdamie przygotował, we współpracy z regionami, osiem spotów promujących turystykę aktywną w Polsce. Filmy są przeznaczone do kampanii w mediach społecznościowych na rynku niderlandzkim.

Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Amsterdamie wyprodukował osiem spotów m.in. promujących polskie regiony, które uczestniczyły w 19. edycji tej prestiżowej imprezy.

Podczas targów, w których Polska była krajem partnerskim, promowały się województwa dolnośląskie, lubelskie, mazowieckie, małopolskie, śląskie, warmińsko-mazurskie oraz zachodniopomorskie. Każdemu z tych regionów poświęcono osobny spot, natomiast jeden z filmów dotyczy turystyki aktywnej w całym kraju.

„Chcemy wykorzystać spoty nie tylko w naszych mediach społecznościowych, ale również dotrzeć do potencjalnego odbiorcy za pomocą płatnych kampanii. Mamy nadzieję, że będą one także wykorzystywane w promocji przez naszych regionalnych partnerów” – mówi Dominika Szulc, dyrektor ośrodków POT w Amsterdamie i Brukseli.

„Przygotowany materiał to dynamiczna reklama szerokiej oferty aktywności sportowych, jakim możemy się oddać podczas wypoczynku np. w przepięknym regionie Warmii i Mazur” – uważa Małgorzata Wasilenko, dyrektor Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

Krótkie, ok. 20 i 30-sekundowe produkcje, zostały przygotowane w pionie, aby mogły być wykorzystywane w popularnym obecnie formacie reels (Instagram), shorts (YouTube) czy stories (Facebook).

„Wyświetlanie spotów na przestrzeni całego roku pozwoli na utrwalenie wizerunku promocyjnego regionów, które wzięły udział w targach Fiets en Wandelbeurs” – podkreśla Małgorzata Duijnmayer z ZOPOT Amsterdam, która koordynowała produkcję filmów. W jej ocenie dzięki użyciu formatu reels będzie można dotrzeć z przekazem do grona młodszych odbiorców i zainspirować ich do odkrywania piękna polskiej przyrody oraz tras rowerowych i wędrownych.

Kampania będzie prowadzona od kwietnia br. na Facebooku, Instagramie, YouTube oraz TikToku.