OSAT o KPO: za mało środków na turystykę. Dywersyfikacja jest potrzebna, ale zwiększcie budżet

Marcin Wujec, prezes OSAT
Marcin Wujec, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych

Jeszcze do 2 kwietnia organizacje branżowe mogą opiniować projekt uwzględnienia turystyki w Krajowym Planie Odbudowy. Głos zabrało stowarzyszenie agentów turystycznych, które ocenia, że dywersyfikacja jest dla nich dobrym rozwiązaniem, ale powinna być dofinansowana o wiele większą kwotą niż przewidziane obecnie w projekcie 1,3 mld zł.

„W imieniu biur agencyjnych zwracamy się do Państwa z inicjatywą podjęcia wspólnych dodatkowych analiz dotyczących pomocy z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Niestety z niepokojem obserwujemy sytuację w branży turystycznej i jesteśmy przekonani, że miną jeszcze kolejne długie miesiące zanim powróci ona na właściwe tory. Pandemia wywołała ogromne szkody gospodarcze i społeczne i bez wątpienia środki na odbudowę gospodarki są niezbędne.” – pisze Marcin Wujec, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych w piśmie skierowanym do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

1,3 mld zł to 1857 zł na osobę

„W okresie pandemii kluczowe dla branży stało się dostosowanie działalności do warunków związanych z obostrzeniami poprzez nowe sposoby dostarczania usług, przeprofilowanie działalności. Kluczowym wyzwaniem dla zapewnienia odbudowy branży turystycznej oraz długotrwałej odporności na zmienne warunki jest dywersyfikacja działalności gospodarczej. Zmiana lub rozszerzenie profilu działalności pozwoliłoby firmom, które najbardziej ucierpiały, rozłożyć ryzyko i pomyśleć o nowym rozwoju.

Wsparcie z KPO w tym momencie jest dla nas bardzo ważne. Na uwagę zasługuje fakt, że działających jest około 2900 biur agencyjnych, czyli około 7540 pracowników nadal ma zatrudnienie + ok 2900 właścicieli biur co daje około 10.440 osób potrzebujących natychmiastowej pomocy.

Utrzymanie kadr to priorytet

Krajowy Plan Odbudowy zakłada kwotę 300 mln Euro dla Turystyki co daje blisko 1,3 mld złotych. Przy założeniu, że w branży turystycznej w Polsce zatrudnionych jest blisko 700 tys. osób to daje 1857 złotych na osobę. Tak niska kwota byłaby dla nas pomocą doraźną i zdecydowanie niewystarczająca i nie dająca żadnych perspektyw. Nawet gdyby tylko połowa firm zdecydowała się na udział w programie to kwota na jednego pracownika wzrośnie do 3714 zł. Przy średnim zatrudnieniu w biurach agencyjnych na poziomie 2,6 osoby da nam to kwotę odpowiednio kwoty 4828 zł i 9656 zł. Obie te kwoty nie pozwalają na uruchomienie dodatkowej działalności. Tym bardziej, że po ponad roku ze spadkiem przychodów o ok 80 proc. przedsiębiorcy swoje oszczędności zainwestowali w ratowanie firm.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że nasze wysiłki w tym trudnym czasie zmierzają ku utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstw i ku ich nieustannemu rozwojowi. Priorytetowe jest dla nas utrzymanie pracowników, utrzymanie w branży doświadczonych specjalistów, utrzymanie poziomu zatrudnienia na dotychczasowym poziomie a w przyszłości jego zwiększenie.

Dajcie na turystykę przynajmniej tyle, ile PKB wypracowuje

Turystyka w Polsce to ok 6 proc. PKB. Ze środków wspólnotowych Polska ma otrzymać ok 60 mld Euro. Biorąc pod uwagę udział turystyki w polskim PKB zasadne jest przeznaczenie na odbudowę firm z sektora turystyki kwoty co najmniej 3.6 mld Euro co daje kwotę ok 16 mld zł. Unia Europejska rekomenduje pomoc branży turystycznej jako jednej z najbardziej dotkniętej skutkami pandemii COVID 19 nawet dwukrotnością w stosunku do udziału w PKD. Ale już kwota adekwatna do udziału w PKB, czyli 16 mld zł będzie kwotą, która może pomóc firmom z sektora turystyki w odbudowie po Covid-19.

Należy również zwrócić uwagę, iż wszystkie środki pomocowe przewidziane przez instytucje publiczne w tym: postojowe, zwolnienie z ZUS, mikropożyczki, czy też Tarcza Finansowa PFR, przeznaczane są na bieżące utrzymanie firm i pracowników. Pamiętajmy przy tym, że nasza branża najdotkliwiej odczuła skutki pandemii i odmrożenie jej zajmuje miesiące jak nie lata. Większa dotacja na rozwój to dla nas większa szansa na uratowanie branży. Otwieranie kolejnych działalności z lepszymi perspektywami to szansa dla branży agencyjnej na przetrwanie ale także szansa na nowe miejsca pracy. Jeszcze raz chcielibyśmy podkreślić, iż brak odpowiednich środków to brak
możliwości na nasze szybkie odbudowanie. Nikogo już nie stać na spłacanie kredytów i zadłużenia powstałego po roku pandemii. Dlatego wnioskujemy o podwyższenie kwoty przeznaczonej dla sektora turystyki do 16 mld zł.”

O środkach z KPO na turystykę w Sejmie. „To pierwsza z poszkodowanych branż, należy się jej więcej”