OSAT I PZOT proszą premiera o spotkanie

Polski Związek Organizatorów Turystyki i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów TurystycznychW piśmie skierowanym do premiera Morawieckiego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych i Zarząd Polskiego Związku Organizatorów Turystyki, proszą o spotkanie w celu omówienia roli i pomocy Państwa dla sektora turystycznego, który odpowiada za blisko 7 proc. polskiego PKB.

Oto treść pisma:

Zarząd Polskiego Związku Organizatorów Turystyki i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych wraz ze swoimi członkami wyraża swoje poważne zaniepokojenie sytuacją w jakiej znalazła się branża turystyczna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS CoV-2 powodującego chorobę COVID-19.

Jako związki zrzeszające w znakomitej większości organizatorów i agentów turystycznych zarówno turystyki wyjazdowej jak i przyjazdowej zwracamy uwagę, iż powszechnie panująca narracja w mediach przyczynia się do szerzenia paniki wśród klientów szeroko rozumianych biur podróży.

Forma przekazu wpływa negatywnie zarówno na nastroje przebywających w chwili obecnej na wyjazdach turystycznych, biznesowych, naukowych jak wśród osób tuż przed rozpoczęciem, a nawet wśród planujących swoje podróże. Informacje podawane publicznie niejednokrotnie dalekie są od rzeczywistości i pozbawione tak potrzebnego w podobnych sytuacjach obiektywizmu.

Wpływa to na nieracjonalne zachowania konsumentów i realne straty całej branży turystycznej.
Sugestie ekspertów wypowiadających się publicznie, dotyczące obowiązku zwrotu pełnych kwot za organizowane imprezy nawet w przypadku nie zaistnienia przesłanek zgodnych z Ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Art. 47. Pkt 4. dodatkowo zwiększają ilość pracy i zmuszają do angażowania się w dysputy dotyczące zasadności stosowania się do wykładni Ustawy.
Sugestie te nie mają umocowań prawnych i są jedynie interpretacjami niepotwierdzonymi orzecznictwem.

Zgodnie z Ustawą o turystyce, w przypadku każdego wniosku o odstąpienie od umowy biuro podróży musi sprawdzić, czy zaszły przesłanki do takiego odstąpienia. Innymi słowy czy w miejscu, do którego konsument planował lecieć, istnieje realne zagrożenie jego zdrowia. Jeżeli tak, biuro ma obowiązek uznać roszczenie podróżnego.
Każda taka sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie w oparciu o obiektywne przesłanki.

Tymczasem w mediach, kreowany jest przekaz, według którego klienci powinni rezygnować z wyjazdów, a touroperatorzy samodzielnie ponosić za każdym razem koszty takich anulacji.

Monitujemy na bieżąco sytuację i informacje przekazywane przez służby konsularne i epidemiologiczne i reagujemy anulując wyjazdy, w których istnieje realne zagrożenie dla klientów.

Zgadzamy się również, ze stanowiskiem Krakowskiej Izby Turystyki, odnośnie fiskalnego aspektu w branży turystycznej, która zobligowana jest do odprowadzania VAT-u od zaliczek wpłaconych przez Klientów. Tym samym poprzez wzmożone wypłacanie zwrotów może wpłynąć negatywnie na kondycję firm z powodu zaburzenia płynności finansowej.

W świetle zaistniałej sytuacji prosimy o spotkanie w celu omówienia roli i pomocy Państwa dla sektora turystycznego. Sektora, który odpowiada za blisko 7 proc. polskiego PKB. Chcemy wypracować wspólne stanowisko i rozwiązania, które zabezpieczą odpowiednio branżę i jej klientów.

Pod pismem podpisali się: Marcin Wujec-prezes OSAT i członkowie zarządu PZOT: Sławomr Szulc z Exim Tours, Piotr Henicz z Itaki, Grzegorz Baszczyński z Rainbow, Wojciech Skoczyński z Grecosa i Kaan Ergun z Coral Travel